Statens inkomstskatteskala för år 2015

Giltighet
Tills vidare

Vid beskattningen för 2015 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre gränsen,
euro
Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
16 500—24 700 8 6,5
24 700—40 300 541 17,5
40 300—71 400 3 271 21,5
71 400—90 000 9 957,50 29,75

90 000—

15 491

31,75