Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Statens inkomstskatteskala för år 2015

Giltighet
Tills vidare

Vid beskattningen för 2015 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre gränsen,
euro
Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
16 500—24 700 8 6,5
24 700—40 300 541 17,5
40 300—71 400 3 271 21,5
71 400—90 000 9 957,50 29,75

90 000—

15 491

31,75