Statens inkomstskatteskala för år 2014

Giltighet
Tills vidare

Vid beskattningen för 2014 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre gränsen,
euro
Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
16 300—24 300 8 6,5
24 300—39 700 528 17,5
39 700—71 400 3 223 21,5
71 400—100 000 10 038,50 29,75

100 000—

18 547

31,75