Statens inkomstskatteskala för år 2011

Giltighet
Tills vidare

Vid beskattningen för 2011 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar
förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre
gränsen,
euro
Skatt på den del av inkomsten
som överskrider den nedre gränsen,
%
15 600 - 23 200

8

6,5

23 200 - 37 800

 502

17,5

37 800 - 68 200

 3 057

 21,5

68 200 -

9 593

30,0