Statens inkomstskatteskala för år 2010

Giltighet
Tills vidare

Vid beskattningen för 2010 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar
förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre
gränsen,
euro
Skatt på den del av inkomsten
som överskrider den nedre gränsen,
%
15 200 - 22 600

8

 6,5

22 600 - 36 800

 489

17,5

36 800 - 66 400

2 974

21,5

66 400 -

9 338

30,0