Statens inkomstskatteskala för år 2009

Giltighet
Tills vidare

Vid beskattningen för 2009 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre gränsen,
euro
Skatt på den del av inkomsten
som överskrider den nedre gränsen,
%
13 100 - 21 700 8 7,0
21 700 - 35 300 610 18,0
35 300 - 64 500 3 058 22,0
64 500 - 9 482 30,5