Statens inkomstskatteskala för år 2020

Har getts
2.12.2019

Vid beskattningen för 2020 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre gränsen,
euro
Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
18 100–27 200 8,00 6,00
27 200–44 800 554,00 17,25
44 800–78 500 3 590,00 21,25
78 500– 10 751,25 31,25

Inkomstskattesats för kapitalinkomst

På kapitalinkomst betalas 30 procent i inkomstskatt (inkomstskattesats för kapitalinkomst). Till den del den beskattningsbara kapitalinkomsten för en skattskyldig överstiger 30 000 euro betalas 34 procent i inkomstskatt (höjd inkomstskattesats för kapitalinkomst).