Statens inkomstskatteskala för år 2019

Har getts
28.11.2018

Vid beskattningen för 2019 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre gränsen,
euro
Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
17 600–26 400 8,00 6,00
26 400–43 500 536,00 17,25
43 500–76 100 3 485,75 21,25
76 100– 10 413,25 31,25

Inkomstskattesats för kapitalinkomst

På kapitalinkomst betalas 30 procent i inkomstskatt (inkomstskattesats för kapitalinkomst). Till den del den beskattningsbara kapitalinkomsten för en skattskyldig överstiger 30 000 euro betalas 34 procent i inkomstskatt (höjd inkomstskattesats för kapitalinkomst).