Statens inkomstskatteskala för år 2018

Har getts
4.12.2017

Vid beskattningen för 2018 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro
Skatt vid nedre gränsen,
euro
Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
17 200–25 700 8,00 6,00
25 700–42 400 518,00 17,25
42 400–74 200 3 398,75 21,25
74 200– 10 156,25 31,25

Inkomstskattesats för kapitalinkomst

På kapitalinkomst betalas 30 procent i inkomstskatt (inkomstskattesats för kapitalinkomst). Till den del den beskattningsbara kapitalinkomsten för en skattskyldig överstiger 30 000 euro betalas 34 procent i inkomstskatt (höjd inkomstskattesats för kapitalinkomst).