Inkomstgränser för graderade skattekort för 2018

Har getts
8.12.2017
Giltighet
1.1.2018 - Tills vidare

Ett graderat skattekort har årliga inkomstgränser som betalaren ska iaktta då förskottsinnehållningen verkställs. Innehållningsprocenten stiger gradvis då inkomsterna ökar. Inkomstgränserna uppföljs från och med början av kalenderåret den 1 januari. Förskottsinnehållningsprocenten tillämpas från och med den 1 februari.

Inkomstgränser för graderade skattekort är för 2018

Inkomstgränser och förskottinnehållningsprocenter
Inkomstgräns/årFörskottsinnehållningsprocent
0 - 10 500 € den beräknade procenten, vanligen 0,0 (kan också vara större)
över 10 500 € - 17 950 € beräknad procent
över 17 950 € - 40,0 (standard)

Graderat skattekort 2018 (bild, pdf)

Ett graderat skattekort ska alltid ges till arbetsgivaren i original. Det kan inte kopieras.

Ytterligare information om skattekort och deras användningsändamål.

Om arbetstagarens gamla och nya skattekort är graderade, kan de nya inkomstgränserna och förskottsinnehållningsprocenten tillämpas redan fr.o.m. 1.1.2018. Detta förutsätter att arbetsgivaren har fått uppgiften om arbetstagarens förskottsinnehållningsprocent och inkomstgränser.

Uppföljningen av inkomster och beräkningen av förskottsinnehållningen börjar vanligen om den 1 januari och skattekortets inkomstuppföljning avbryts den 1 februari, om förskottsinnehållningen för januari verkställs enligt skattekortet för 2017.

Inkomstuppföljningen avbryts inte i början av februari

Inkomstuppföljningen avbryts inte då det nya skattekortet träder i kraft 1.2.2018 om det nya skattekortet är ett graderat skattekort. Inkomsterna från början av året beaktas då vid beräkningen av det nya skattekortets inkomstgräns. Om det nya skattekortet inte är ett graderat skattekort, ska inkomstuppföljningen avbrytas då det nya skattekortet träder i kraft.