Innehållningsprocent i skattekorten för år 2018

Har getts
12.12.2017

Skattekorten för år 2018 är i kraft från och med 1.2.2018

Arbetsgivare och alla andra som innehåller skatt på prestationer som utbetalas ska från och med 1.2.2018 räkna ut skattebeloppet enligt skattekort för år 2018.

Enligt vilka inkomster och avdrag har procentsatserna räknats ut?

Skatteförvaltningen har räknat ut procentsatserna för år 2018 i allmänhet enligt inkomst- och avdragsuppgifterna i beskattningen för 2016. Om du har anmält nya inkomst- och avdragsuppgifter för år 2017 eller 2018 till skattebyrån, t.ex. då du har ansökt om ändring av skattekort, har skattekortet beräknats enligt de nya uppgifterna.

De inkomster och avdrag som förskottsinnehållningsprocenten baserar sig på framgår av utredningen som bifogats till skattekortet. Utredningen har skickats även till pensionstagarna.

Kapitalinkomster och innehållningsprocenten

År 2018 har kapitalinkomster som är mindre än 7 000 euro tagits i regel i beaktande i skattekortets innehållningsprocent. Din skatteprocent kan därför vara högre, men du får inte separat förskottsdebetsedel för kapitalinkomsterna till exempel hyresinkomster.

Skattegrunderna för år 2018

Vid beräkningen av skatteprocent för 2018 har man beaktat:

 • Statens inkomstskatteskala för år 2018
 •  sjukvårdspremie på löneinkomst 0,00 % och på pensions- och förmånsinkomst 1,36 % (samt en eventuell förhöjning + 0,17
 • dagpenningspremien är 0,00 % om löne- och arbetsinkomsterna underskrider 14 020 euro och 1,53 % om inkomsterna är 14 020 euro eller mer.
 • Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2018
 • avdrag för inkomstens förvärvande 750 euro, dock högst löneinkomstbeloppet
 • kommunalbeskattningens förvärvsinkomstavdrag på löne- och företagarinkomst, högst 3 570 euro
 • arbetsinkomstavdrag på löne- och företagarinkomst, högst 1 540 euro
 • avdrag för resekostnader, högst 7 000 euro till den del som överskrider självriskandelen på 750 euro
 • räntor på bostadslån och lån för inkomstens förvärvande
 • medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor
 • avdragbara premier för frivillig pensionsförsäkring
 • avdrag som görs på basis av arbetstagares pensionspremie (6,35 % eller 7,85 %) och arbetslöshetsförsäkringspremie (1,90 %) (arbetsgivaren tar ut premierna på nettolönen och motsvarande belopp dras av vid beskattningen)
 • rundradioskatt 2,5 % om inkomster är 14 000 euro eller mera
 • tilläggsskatt på pensionsinkomst 5,85 %, om pensionsinkomsten överstiger 47 000 euro
 • grundavdrag 3 100 euro

Om du behöver en högre skatteprocent

Du behöver inte kontakta skattebyrån och ansöka om förhöjning av skatteprocent. Du kan själv be din arbetsgivare eller annan utbetalare av inkomst att verkställa innehållningen enligt en högre grund- eller tilläggsprocent än den som antecknats i skattekortet. En högre procentsats kan behövas om skattemyndigheten beräknat skattekortets procentsatser på basis av sådana avdrag som du inte längre kommer att ha år 2018 (t.ex. utgifter för inkomstens förvärvande eller räntor ).

Om du behöver en lägre skatteprocent

Du kan ansöka om nedsättning av skatteprocent på skattebyrån eller på nätet om dina inkomster är väsentligen mindre eller dina avdrag väsentligen större än de som anges på skattekortets utredningsdel. En eventuell för hög förskottsinnehållning får du tillbaka i form av skatteåterbäring med ränta om du inte alls ansöker om ändring av skattekort. Du kan också ansöka om ändring senare än i början av året som gör att du får utnyttja den för höga förskottsinnehållningen redan under år 2018.

Exempel: Inkomsterna är 2 000 euro i månaden och grundprocenten är 32. Efter skatterna får man i handen 1 360 euro i månaden. Man ansöker om ändring från och med början av mars. Till följd av ändringen blir skatteprocenten 30, varefter man får i handen 1 400 euro i månaden.

Om man däremot skjuter upp ändringen till november blir skatteprocenten 22 efter ändringen och då får man i handen 1 560 euro. Under hela året är ändringen dock samma som ovan, dvs. 400 euro.

Hur ansöker man om ändring?

Du kan beställa skattekortet på något av de följande sätten:

Du behöver samtliga uppgifter när du ansöker om ett nytt skattekort:

 • de inkomster du redan haft under år 2018 (lönebesked eller annat betalningskvitto som gäller år 2018)
 • skattebeloppet som tagits ut på dina inkomster under 2018
 • en uppskattning om de inkomster du kommer att ha under resten av året
 • eventuella ändringar i avdragsuppgifterna

Om du ansöker om förskottsinnehållningsprocent på grund av en ny pension, ta med dina pensionsbeslut (kopior av pensionsbeslut om ärendet sköts per post).

Behöver skattekortet ändras?

Uppskatta din skatteprocent med räknaren (skatt.fi/skatteraknare).