Sjukförsäkringspremie

Har getts
20.4.2018
Diarienummer
A50/200/2018
Giltighet
1.5.2018 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
Sjukförsäkringspremie, Giltighet Fr.o.m 2012, Sjukförsäkringspremie år 2014

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.
Anvisningen på finska: Sairausvakuutusmaksu