Skyldighet att lämna uppgifter: FATCA, CRS ja DAC2

Giltighet
Tills vidare

Finansinstitut måste lämna åtminstone en blank anmälan av FATCA- och CRS-DAC2-årsanmälningarna för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet.

Även om det uppgiftsskyldiga finansinstitutet inte har kundkonton och sådana transaktioner som omfattas av uppgiftsskyldigheten, ska det lämna in en anmälan med uppgifter om själva finansinstitutet samt blankuppgiften.

En situation som förutsätter blank anmälan uppstår

  • då den uppgiftsskyldige under anmälningsperioden inte har sådana kunder om vilka uppgifter ska lämnas eller
  • då gränsen för uppgiftsskyldigheten inte överskrids.

FATCA- och CRS-DAC2-årsanmälningarna lämnas i form av xml-filer som skapas i uppgiftslämnarens ekonomiprogram. I en blank anmälan ska uppgiftslämnaren ange uppgifter som identifierar finansinstitutet. De lämnas i strukturen "MessageSpec". I strukturen ”ReportingFI” ska man fylla i närmare individualiseringsuppgifter om finansinstitutet.

  • Dessutom ska man i en blank FATCA-anmälan
    i strukturen "ReportingGroup/NilReport" fylla i elementet ”NoAccountToReport” med värdet ”yes”. I den sponsorerande enhetens årsanmälan ska man fylla i individualiseringsuppgifter om sponsorn i strukturen ”ReportingGroup/Sponsor”. Se exempel (xml-fil). 
     
  • Dessutom ska man i en blank CRS-DAC2-anmälan
    ange ”CRS703" som värde i elementet ”MessageTypeIndic". Se exempel (xml-fil).