EU:s momsområde

Har getts
1.1.2007
Giltighet
Tills vidare

Bilaga 1

Gemenskap avser i mervärdesbeskattningen EU:s momsområde enligt de europeiska gemenskapernas lagstiftning.

EU:s momsområde

EU:s momsområde består Fr.o.m. 1.1.2007 av medlemsstaterna samt till dessa hörande områden:

Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

Till EU:s momsområde hör inte:

Andorra
Athosberget, dvs. Agio O’ros
Büsingen -området
Campione d’Italia
Ceuta och Melilla, områden i Nordafrika tillhörande Spanien
Frankrikes transoceana departement, såsom t.ex. Martinique och Guadeloupe
Färöarna
Gibraltar
Grönland
Kanalöarna
Kanarieöarna
Landskapet Åland
Livigno
Lugano-sjöns till Italien hörande vattenområden
San Marino
Vatikanstaten

Ön Helgoland, vid Tysklands Nordsjökust nära danska gränsen

(Bilaga till den tidigare Skatteförvaltningens publikation 175r)