Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen och kommunerna

Giltighet
Tills vidare

Om vänd moms inom byggbranschen gäller i regel även för kommuner och samkommuner. Kommuner och samkommuner likställs i bestämmelserna med näringsidkare.

Kommunerna köper byggtjänster i stor omfattning. De flesta kommunerna säljer mindre byggtjänster, men hela tiden. De flesta kommunerna kommer således att omfattas av det nya förfarandet.

Kommunförbundet har publicerat anvisningen nedan för kommunerna: I kommunerna införs omvänd momsskyldighet för byggtjänster 1.4.2011 (www.kunnat.net)