Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
1.1.2020 Expertarvoden i samband med anskaffning och överlåtelse av aktier i företagets inkomstbeskattning
13.8.2018 Expertarvoden i samband med anskaffning och överlåtelse av aktier i företagets inkomstbeskattning Anvisningen har ersätts av anvisningen Rättspraxis för inkomstbeskattningen gällande expertarvoden i samband med anskaffning och överlåtelser av aktier (dnr A115/200/2014, 23.2.2015)
23.2.2015 Rättspraxis för inkomstbeskattningen gällande expertarvoden i samband med anskaffning och överlåtelser av aktier