Värdering av vindkraftverk och deras byggplatser vid fastighetsbeskattningen

Har getts
30.4.2019
Diarienummer
VH/1607/00.01.00/2019
Giltighet
30.4.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A230/200/2017

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Tuulivoimalaitosten ja niiden rakennuspaikkojen käsittely verotuksessa