Beskattning av långsiktiga sparavtal och frivilliga individuella pensionsförsäkringar som tagits av privatpersoner

Har getts
29.4.2019
Diarienummer
VH/2418/00.01.00/2018
Giltighet
29.4.2019 - Tills vidare
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
A361/32/2010

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Pitkäaikaissäästämissopimuksen ja yksityishenkilön ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotus