Grundräntan har sjunkit

Har getts
27.8.2003
Diarienummer
2115/39/2003
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. L om skatteförvaltningen (1557/95)

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 2,50 % per år. Den nya grundräntan gäller från den 1 juli, dvs. för tiden 01.07-31.12.2003.

Till och med den 30 juni 2003 var grundräntan 3,25 %.

Under tiden 01.07-31.12.2002 var grundräntan 4,00 %.

Räntan som motsvarar grundräntan används i följande fall:

  1. Ränta som till beloppet motsvarar grundräntan skall tas ut
    • På delägarlån som inte har beaktats såsom kapitalinkomst enligt 53 a § inkomstskattelagen hos en fysisk person som är delägare.
    • På anställningslån (67 § inkomstskattelagen). En ränta som är lägre än grundräntan räknas som skattepliktig inkomst.
  2. Från näringsverksamheten anses enligt 18 § 2 mom. näringsskattelagen inte härröra den del av räntan som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet som uppkommit på grund av privatuttag som från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning har lyfts under olika år, multiplicerad med en ränteprocent som motsvarar grundräntan höjd med en procentenhet.