Om ändringar i beskattningsförfarandet

Har getts
19.4.2007
Diarienummer
236/38/2007
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om skatteförvaltningen (1557/95

Bestämmelser om beskattningsförfarande i inkomstbeskattningen ändrades genom lagar som utfärdats i december 2005. I personbeskattningen övergick man till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Därtill ändrades bestämmelser om verkställande av beskattningen, skatterättelse till den skattskyldiges nackdel och beskattningens räntepåföljder. Dessa ändringar gäller till största delen både personbeskattningen och företagsbeskattningen. I anvisningen meddelas närmare anvisningar om tillämpning av de ändrade bestämmelserna.

generaldirektör Jukka Tammi
överinspektör Matti Merisalo 

Se också den nyare anvisningen om beskattningsförfarande och förtroendeskydd: Principer för verkställande av beskattning