Yhteisöjen veroilmoituspalvelu

Palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella. Käyttäjällä on oltava voimassa jokin seuraavista Katso-rooleista: pääkäyttäjä, rinnakkaispääkäyttäjä tai tuloveroilmoittaja. Demon avulla voit tutustua palveluun tunnistautumatta.

Mihin palvelua käytetään?

Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa voit antaa yhteisön veroilmoituksen liitteineen. Veroilmoitus annetaan syöttämällä tiedot palvelussa, jossa osa tiedoista on jo valmiina. Palvelu ohjaa tietojen antamista. Voit myös jälkikäteen täydentää tai korjata ja lähettää liitteitä.

Katso videolta miten palvelussa annetaan veroilmoitukset 4, 6, 6B ja 6C.

Kuka palvelua voi käyttää?

Palvelua voivat käyttää osakeyhtiön, osuuskunnan, asunto- ja kiinteistöyhteisön, yhteisetuuden, valtion laitoksen, kunnan, seurakunnan, ulkomaisen kuolinpesän, yhdistyksen ja säätiön edustajat.

Poikkeuksellisesti yhdistykset ja säätiöt, jotka antavat veroilmoituksen 6C, eivät voi käyttää Yhteisöjen veroilmoituspalvelua verovuoden 2017 veroilmoituksen antamiseen. Myöskään ulkomaiset yhteisöt tai yhtiöt, jotka harjoittavat maataloutta, eivät voi antaa palvelussa veroilmoitustaan verovuonna 2017.

Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja vakuutuslaitokset, jotka antavat liitelomakkeen 77 tietoja, eivät voi käyttää palvelua.

Osakeyhtiölle palvelu on käytössä myös englanniksi.

Ajankohtaista

29.03.2017 Palvelussa voi tällä hetkellä antaa verovuoden 2016 veroilmoituksen 4, 6, 6B ja 6C liitetietoineen. Verovuoden 2017 osalta palvelussa voi antaa vain veroilmoitukset 4, 6 ja 6B, ja jälkimmäisen ainoastaan, jos yhtiöllä ei ole maatalouden tuloa.

Tutustu palveluun demossa

Voit tutustua palveluun ja kokeilla tietojen antamista esimerkkiyrityksen avulla. Demossa ilmoitetut tiedot eivät välity Verohallintoon.

Lisätietoja palvelusta