Taiteilijan ja Freelancerin tulot ja kulut

Laske tulot ja menot käteis- eli kassaperiaatteen mukaan. Tuloerä on sen verovuoden tuloa, jona aikana se on nostettu, merkitty tilillesi tai muutoin saatu vallintaan. Meno on sen vuoden kulua, jonka aikana se on maksettu.

Jos sinulla on muuta kuin palkkatuloa ja et ole kirjanpitovelvollinen, sinun on pidettävä sellaiset muistiinpanot, joista ja joihin liitettävistä tositteista riittävästi eriteltyinä käyvät selville tulot ja niistä johtuvat menot, arvonlisäveron määrät ja veron perusteet sekä tulonhankkimistoimintaa varten saadut tuet. Arvonlisäverovelvollinen taide-esineen tekijä ilmoittaa myyntitulot ilman myynnistä suoritettavan arvonlisäveron osuutta ja menot ilman vähennettävän arvonlisäveron osuutta.

Jos sinulla on kuluja, jotka kohdistuvat sekä esitäytettyihin tuloihin että tässä kohdassa ilmoitettaviin tuloihin, jaa kulut sen mukaan, mihin ne kohdistuvat. Tee kulujen jakaminen kohdassa Kulujen kohdistaminen taiteellisen toiminnan ja freelancetoiminnan tuloihin sekä muihin alla lueteltuihin tuloihin.

Taiteen ala tai ammatti

Kirjoita taiteen ala tai ammatti, josta olet saanut tällä sivulla ilmoittamasi tulot, esimerkiksi toimittaja, valokuvaaja, taidemaalari, kuvanveistäjä, pianonsoiton opettaja, laulun opettaja.

Taiteellisen toiminnan ja freelancetoiminnan tulot

Tulot taiteellisesta toiminnasta tai freelancetoiminnasta

Merkitse euromäärä itsenäisestä taiteellisesta toiminnasta tai alan opetustyöstä saamistasi tuloista, joista ei ole toimitettu ennakonpidätystä.

Veronalaiset stipendit, apurahat ja palkinnot

Merkitse veronalaisten stipendien, apurahojen ja palkintojen euromäärä.

Verovapaat stipendit, apurahat ja palkinnot

Merkitse verovapaiden stipendien, apurahojen ja palkintojen euromäärä.

Taiteellisen toiminnan ja freelancetoiminnan kulut

Työhuoneen kulut

Merkitse kulujen euromäärä. Merkitse vähennykseksi vain se osuus vastikkeesta tai vuokrasta, joka kohdistuu työhuoneen osuuteen. Muun selvityksen puuttuessa työhuonevähennyksenä voidaan myöntää sivun ohjeessa mainittuja määriä ks. kohta Työhuonevähennys.

Jos sinulla on ollut käytössäsi työhuone valitse, onko työhuone oman asuntosi yhteydessä vai erillinen vuokrattu työtila.

Materiaali- ja tarvikekulut

Merkitse taiteellisesta tai freelancetoiminnasta aiheutuneet materiaali- ja tarvikekulut.

Puhelin- ja tietoliikennekulut

Merkitse puhelimen käytöstä ja muista tietoliikenneyhteyksistä aiheutuneiden kulujen euromäärä. Jos olet jakanut kuluja yksityiskäytön ja ansiotoiminnan kesken, säilytä laskelma kulujen jakamisesta muistiinpanoissasi.

Ammattikirjallisuus ja jäsenmaksut

Merkitse ammattikirjallisuuden hankkimisesta, lehdistä, nuoteista, äänilevyistä yms. aiheutuneiden kulujen euromäärä. Merkitse myös niiden jäsenmaksujen euromäärä, joita ei ole esitäytettynä sivulla Jäsenmaksut ja jotka kohdistuvat tällä sivulla ilmoittamiisi tuloihin.

Työmatkat

Merkitse niiden matkakulujen euromäärä, jotka ovat aiheutuneet tulojen hankkimisesta. Säilytä muistiinpanoissasi tiedot matkojen ajankohdista, määränpäästä, matkakilometreistä ja käytetystä kulkuneuvosta.

Työmatkoihin voit myös merkitä kulut opintomatkoista. Säilytä matkaohjelma sekä perustelut matkan tarkoituksesta muistiinpanoissasi. Palkkatuloihin kohdistuvat asunnon ja työpaikan väliset matkakulut vähennetään Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut sivulla.

Muut kulut

Merkitse muiden taiteelliseen toimintaan tai freelancetoimintaan kohdistuvien tulonhankkimiskulujen kuten esimerkiksi sellaisten koneiden ja laitteiden hankintamenot, joiden käyttöaika on enintään kolme vuotta tai joiden hankintameno on vähäinen. Merkitse myös mahdollisesta suojavaatetuksesta tai esiintymisasuista aiheutuneet kulut.

Poistot

Merkitse laitteen nimi, hankintavuosi ja poistamaton hankintameno verovuoden alussa. Laske ja merkitse verovuoden poiston euromäärä enintään 25 prosentin suuruisena poistamattomasta hankintamenosta.

Kulujen kohdistaminen taiteellisen toiminnan ja freelancetoiminnan tuloihin, sekä muihin alla lueteltuihin tuloihin

Taiteelliseen toimintaan ja freelancetoimintaan kohdistuvat kulut

Merkitse taiteelliseen toimintaan ja freelancetoimintaan kohdistuvien kulujen euromäärä.

Veronalaisiin stipendeihin, apurahoihin ja palkintoihin kohdistuvat kulut

Merkitse veronalaisiin stipendeihin, apurahoihin ja palkintoihin kohdistuvien kulujen euromäärä.

Kulut, jotka kohdistuvat Palkat ja luontoisedut sivulla oleviin palkkoihin

Merkitse Palkat ja luontoisedut sivulla oleviin palkkoihin kohdistuvien kulujen euromäärä.

Kulut, jotka kohdistuvat Palkat ja luontoisedut sivulla oleviin työkorvauksiin

Merkitse Palkat ja luontoisedut sivulla oleviin työkorvauksiin kohdistuvien kulujen euromäärä.

Verovapaisiin stipendeihin, apurahoihin ja palkintoihin kohdistuvat kulut

Merkitse verovapaisiin stipendeihin, apurahoihin ja palkintoihin kohdistuvien kulujen euromäärä.