Sähköisen asioinnin valtakirja yritykselle, jonka edustaja on ulkomaalainen

Asianhoitaja (esim. tilitoimisto) voi luoda sähköisen asioinnin valtakirjan yritykselle, jolla on suomalainen Y-tunnus ja jonka edustaja on ulkomaalainen. Ulkomaalaisen edustajan nimenkirjoitusoikeus tarkistetaan suomalaisesta kaupparekisteristä tai ulkomaisesta kaupparekisteriotteesta.

Päämiehen edustajan henkilöllisyyden varmistamiseen käytetään ulkomaista henkilötunnusta tai passinumeroa. Katso-palvelu ohjaa henkilöllisyyden varmentamisessa.

  1. Asianhoitaja muodostaa palvelussa sähköisen asioinnin valtakirjan, tulostaa sen ja lähettää sen toimintaohjeineen päämiehen edustajalle.
    • Katso-palvelu lähettää automaattisesti päämiehen edustajalle sähköpostitse tiedon, kun sähköisen asioinnin valtakirja tehty, jos asianhoitaja on merkinnyt valtakirjaan edustajan sähköpostiosoitteen.
  2. Kun päämiehen ulkomainen edustaja on vastaanottanut asianhoitajan toimittaman valtakirjan, edustaja allekirjoittaa eli hyväksyy valtakirjan.
  3. Kun valtakirja on hyväksytty, päämiehen ulkomaalainen edustaja palauttaa sen postitse takaisin asianhoitajalle.
  4. Jos yritystä ei ole suomalaisessa kaupparekisterissä, päämiehen ulkomaalaisen edustajan tulee toimittaa valtakirjan lisäksi ulkomaalainen kaupparekisteriote ja sen käännös (suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen) asianhoitajalle.
  5. Asianhoitaja tarkistaa asiakirjat ja toimittaa ne postitse Katso-tukipalveluun (Asiointiyksikkö, Katso-tukipalvelu, PL 1094, 70111 Kuopio) valtakirjan aktivointia varten.

Päämiehen ulkomaalainen edustaja voi myös käydä Katso-asiakasrekisteröintipisteessä hyväksymässä sähköisen asioinnin valtakirjan. Edustajalla tulee olla mukanaan valtakirja ja henkilöllisyystodistus sekä tarvittaessa ulkomainen kaupparekisteriote ja sen käännös.

Valtakirjan luomisen vaiheet on kuvattu ohjeessa Sähköisen asioinnin valtakirjan luominen päämiehen ulkomaalaiselle edustajalle (pdf)

Luettelo Katso-asiakasrekisteröintipisteistä:
Katso-asiakasrekisteröintipisteet