Sähköisen asioinnin valtakirjan luominen

Asianhoitaja voi luoda sähköisen asioinnin valtakirjan päämiehen puolesta Katso-palvelussa (yritys.tunnistus.fi)
 • yrityselle tai muulle organisaatiolle
  • yhdelle päämiehelle kerrallaan
  • useammalle päämiehelle kerrallaan, jos asianhoitajalla on asianhoitajastatus.
   Lue lisää sivulta Asianhoitajastatuksen hakeminen.
 • yksityishenkilölle
  • yhdelle päämiehelle kerrallaan.

Valtakirja on palveluntarjoajakohtainen.

Sähköisen asioinnin valtakirja yritykselle tai muulle organisaatiolle

Asianhoitaja 

 • täyttää valtakirjaan päämiehen ja päämiehen edustajan tiedot sekä omat yhteystietonsa
 • valitsee valtakirjaan sisältyvät roolit
 • määrittelee valtakirjalle voimassaoloajan. 

Jos päämiehen edustajien nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, asianhoitaja arvioi, tuleeko valtakirjan hyväksyjiksi merkitä kaikki nämä henkilöt. Tarvittaessa asianhoitajan tulee neuvotella asiasta päämiehen kanssa.

Valtakirjan luomisen vaiheet:
Sähköisen asioinnin valtakirjan luominen (pdf)

Valtakirjaan merkityt roolit ovat käytettävissä sen jälkeen, kun

 • päämiehen edustaja (jolla on nimenkirjoitusoikeus) on hyväksynyt valtakirjan.
 • päämiehen edustajan nimenkirjoitusoikeus on tarkistettu.

Sähköisen asioinnin valtakirja yksityishenkilölle

Asianhoitaja 

 • täyttää valtakirjaan päämiehen (yksityishenkilön) tiedot ja omat yhteystietonsa. (Jos päämiehellä on Digi- ja väestötietoviraston tai käräjäoikeuden vahvistama tai holhoustoimilaissa tarkoitettu edunvalvoja, asianhoitaja täyttää valtakirjaan myös tämän tiedot.)
 • valitsee valtakirjaan sisältyvät roolit
 • määrittelee valtakirjan voimassaoloajan.

Valtakirjan luomisen vaiheet:
Sähköisen asioinnin valtakirjan luominen yksityishenkilölle (pdf)

Valtakirjaan merkityt roolit ovat käytettävissä, kun päämies on hyväksynyt valtakirjan. Päämies voi hyväksyä valtakirjan sähköisesti tai henkilökohtaisella käynnillä Katso-asiakasrekisteröintipisteessä eli sellaisessa Verohallinnon toimipisteessä, joka hoitaa Katso-asioita. Lista toimipisteistä on sivulla Katso-asiakasrekisteröintipisteet.

Jos valtakirjan hyväksyjäksi on merkitty päämiehen edustaja, edustaja voi hyväksyä valtakirjan ainoastaan henkilökohtaisella käynnillä Katso-asiakasrekisteröintipisteessä.

Hyväksytyt roolit on vielä kohdennettava (ja vastaanotettava) Katso-tunnisteille ja -alitunnisteille. 
Lue lisää ohjeesta Valtuutuksen kohdentaminen (pdf)