Katso-tunnistus – sähköisen asioinnin valtakirja – usein kysyttyä

Tältä sivulta löydät vastauksia yleisimpiin sähköisen asioinnin valtakirjaa koskeviin kysymyksiin.

Sähköisen asioinnin valtakirja

Sähköisen asioinnin valtakirja - Taulukkoajo

Sähköisen asioinnin valtakirja

Mikä on sähköisen asioinnin valtakirja?

Asianhoitaja voi saada Katso-valtuutuksen päämieheltä sähköisen asioinnin valtakirjalla. Asianhoitaja muodostaa valtakirjaehdotuksen, jonka päämiehen edustaja hyväksyy.

Mitä asiointirooleja sähköisen asioinnin valtakirjaan sisältyy?

Sähköisen asioinnin valtakirjaan voidaan lisätä mikä tahansa Katso-palveluun määritelty asiointirooli. Asianhoitaja sopii päämiehen kanssa valtakirjaan lisättävistä rooleista. Yksi valtakirja voi sisältää vain yhden palveluntarjoajan rooleja, esim. jos on tarve asioida päämiehen puolesta Verohallinnon ja Kelan asiointipalveluissa, tarvitaan molempiin oma valtakirja.
Ns. järjestelmärooleja (Katso - Yrityksen työntekijä, Katso - Rinnakkaispääkäyttäjä) ei voi lisätä valtakirjaan.

Korvaako sähköisen asioinnin valtakirja Katso-valtuutukset?

Ei korvaa. Sähköisen asioinnin valtakirjaa voidaan käyttää normaalien Katso-valtuutusten rinnalla.

Miten sähköisen asioinnin valtakirja tulee voimaan?

Päämiehen edustaja tarkistaa asianhoitajan valtakirjaan lisäämät roolit ja voimassaoloajan, ja hyväksyy tai hylkää valtakirjan. Valtakirjan tietojen tarkastelu edellyttää, että päämiehen edustaja varmentaa henkilöllisyytensä sähköisesti (henkilökohtainen verkkopankkitunnus, sähköinen henkilökortti tai Katso-tunniste) tai käy Verohallinnon Katso-asiakasrekisteröintipisteessä. Valtakirja tulee voimaan, kun viranomainen on tarkistanut valtakirjan hyväksyneen henkilön nimenkirjoitusoikeuden.

Päämiehen edustaja on hyväksynyt sähköisen asioinnin valtakirjan ja olen saanut sähköpostiviestin valtakirjan aktivoinnista. Miksi en silti pääse lähettämään arvonlisäveroilmoitusta päämiehen puolesta?

Sähköisen asioinnin valtakirjan sisältämä valtuutus on käytettävissä päämiehen nimenkirjoitusoikeudellisen edustajan hyväksymisen ja viranomaisen tekemän nimenkirjoitusoikeuden tarkistamisen jälkeen. Valtuutuksen sisältämä rooli tulee vielä kohdentaa ja vastaanottaa Katso-tunnisteelle kuten muidenkin valtuutusten sisältämät roolit.

Käykö sähköisen asioinnin valtakirja myös muihin kuin Verohallinnon asiointipalveluihin?

Kyllä käy. Sähköisen asioinnin valtakirjaan voidaan lisätä mikä tahansa Katso-palveluun määritelty asiointirooli. Yksi valtakirja voi sisältää vain yhden palveluntarjoajan rooleja, esim. jos on tarve asioida päämiehen puolesta Tullin ja Kelan asiointipalveluissa, tarvitaan molempiin oma valtakirja.

Voiko kuka tahansa asiakasyrityksen työntekijä hyväksyä sähköisen asioinnin valtakirjan?

Hyväksyjän tulee olla asiakasyrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Viranomainen tarkistaa nimenkirjoitusoikeuden ennen valtakirjan voimaantuloa.

Miten lähetän sähköisen asioinnin valtakirjan hyväksymislinkin uudestaan?

Jos olet organisaation pääkäyttäjä tai rinnakkaispääkäyttäjä, voit lähettää valtakirjan hyväksymislinkin uudestaan kopioimalla linkin Katso-palvelussa kohdasta "Haluan hallinnoida Katso-tunnisteeseen liittyviä tietoja ja valtuutuksia". Valitse kirjautumisen jälkeen Organisaatio-osiosta "Luodut valtakirjat". Sähköpostilinkki löytyy "Hyväksyntää odottavat valtakirjat" -luettelolta kyseisen valtakirjan Tiedot-painikkeella ja kopioi linkki.

Sähköisen asioinnin valtakirja - Taulukkoajo

Miksi minulla ei näy palvelussa Sähköisen asioinnin valtakirja – Taulukkoajo –toimintoa?

Toiminto on käytettävissä vain organisaatioilla, joille on myönnetty asianhoitajastatus.

Mikä on asianhoitajastatus?

Organisaatio, jolla on voimassa oleva pääkäyttäjäominaisuudella varustettu Katso-tunniste, voi tietyt kriteerit täyttäessään hakea viranomaisen myöntämää asianhoitajastatusta. Statuksen sisältämä rooli on Katso - Asianhoitaja. Roolin avulla organisaation Katso-pääkäyttäjä voi luoda usealle päämiehelleen sähköisen asioinnin valtakirjan lataamalla Excel-taulukon Katso-palveluun.

Pitääkö Katso-tunnisteilla myönnetyt valtuutukset uusia tai siirtyä kokonaisuudessaan käyttämään sähköisen asioinnin valtakirjaa?

Katso-tunnisteilla myönnettyjä valtuutuksia ei tarvitse uusia, jos voimassaoloaika ei sitä edellytä. Uusien asiointipalveluiden käyttö voi edellyttää uusia rooleja ja niiden osalta on myönnettävä uusi valtuutus.

Miten toimin, kun saan virheilmoituksen "Aineistoa ei pystytty käsittelemään" yrittäessäni ladata Excel-taulukkoa Katso-palveluun?

Palvelu ei tue uusimpia Excelin tiedostomuotoja (xlsx). Tarkista, että tiedostonimen tarkennin on xls ja tallenna tiedosto (Excel 2000: Tiedosto-valikko > Tallenna nimellä... / Excel 2003: Office-painike > Tallenna nimellä...) tarvittaessa xls-muodossa. Tiedoston nimen voit valita vapaasti.

Miten toimin, kun saan Excel-taulukon lataamisen yhteydessä ilmoituksen virheellisestä postinumerosta?

Postinumero tulee olla taulukosssa aina viisimerkkinen ja postinumerosarakkeen muotoilun tulee olla "Teksti". Jos sarakkeen muotoilu on jotain muuta ja kaavarivillä postinumeron etunollat eivät näy, saat korjattua tilanteen muotoilemalla taulukon postinumerosarakkeen muotoon "Teksti" (valitaan koko sarake saraketunnuksesta aktiiviseksi, Excel 2000: valitaan Muotoile-valikosta Solut ja edelleen Luku-välilehdeltä Teksti / Excel 2003: valitaan valintanauhasta Solut > Muotoile > Muotoile soluja ja edelleen Luku-välilehdeltä Teksti) ja korjaamalla nollalla alkavat postinumerot syöttämällä ne soluihin uudestaan tai lisäämällä puuttuvat etunollat.
Jos kyseessä on ulkomainen postinumero, joka on lyhyempi kuin viisi merkkiä, postinumeron alkuun tulee lisätä tarvittava määrä nollia.

Miten toimin, kun saan Excel-taulukon lataamisen yhteydessä ilmoituksen "Aineisto on tyhjä", vaikka taulukko sisältää päämiesten tiedot?

Jos taulukon sarakkeessa  A on virhe, saat "Aineisto on tyhjä". Sarakkeessa A tulee olla arvo 10 tai sarake voi olla tyhjä.

Miten toimin, kun en saa Excel-taulukkoa millään ladattua, vaan saan aina erilaisia virheilmoituksia?

Kannattaa ottaa käyttöön aivan uusi päämiestaulukkopohja sivulta Valtakirjan luominen asianhoitajastatuksella ja kopioida päämiesten tiedot leikepöydän avulla uuteen taulukkoon. Tiedot kannattaa liittää toiminnolla Liitä määräten ja valitsemalla Liitä > Arvot. Virheellisen taulukon muotoiluja ei saa liittää uuteen taulukkoon.

Miten Excel-taulukon avulla muodostettavaan sähköisen asioinnin valtakirjaan lisätään roolit?

Taulukkoon lisätään ainoastaan päämiehen ja päämiehen edustajan tiedot. Roolit lisätään valtakirjaan Katso-palvelussa Excel-taulukon lataamisen yhteydessä.

Lähettääkö tilitoimisto sähköisen asioinnin valtakirjaan liittyvän Excel-taulukon Verohallintoon?

Ei. Asianhoitajan edustaja (esim. tilitoimiston pääkäyttäjä) lataa Excel-taulukon Katso-palvelussa.