Asianhoitajastatuksen hakeminen

Organisaatio voi hakea viranomaiselta asianhoitajastatusta, jos organisaatiolla on suomalainen y-tunnus ja voimassa oleva Katso-tunniste, joka sisältää pääkäyttäjäominaisuuden. Organisaation on lisäksi täytettävä tietyt ehdot, jotta asianhoitajastatuksen voi saada. Status on voimassa toistaiseksi. Statuksen sisältämä rooli on Katso - asianhoitaja. Roolin saatuaan organisaation Katso-pääkäyttäjä voi luoda sähköisen asioinnin valtakirjan yhdellä kertaa usealle päämiehelleen. Tämä tehdään Excel-taulukon avulla.

Asianhoitajastatuksen ehdot:

  1. Asianhoitajan ja päämiehen välillä on toimeksiantosopimus.
  2. Lisäksi jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
    • organisaatio on taloushallintoliiton tai isännöintiliiton jäsenyritys
    • organisaatio on toiminut vähintään kaksi vuotta ja toimialaan kuuluu ammattimainen asianhoitajana toimiminen
    • kyseessä on konsernin sisäinen taloushallinto tai muuten pitkäaikaisten asiakassuhteiden asioiden hoitaja.

Asianhoitajastatusta haetaan alla olevalla lomakkeella. Lomake on allekirjoitettava. Palautusosoite on merkitty lomakkeeseen.

Asianhoitajastatushakemus (doc / pdf)