Näin valtuutat toisen asioimaan puolestasi Katsossa

On kaksi tapaa valtuuttaa joku toinen asioimaan puolestasi.

  1. Jos sinulla on Katso-tunniste, voit valtuuttaa esimerkiksi työntekijäsi tai asianhoitajasi Katso-palvelussa toiminnolla ”Uusi valtuutus”. Katso ohje: Valtuutuksen myöntäminen (pdf)
  2. Jos sinulla ei ole Katso-tunnistetta, voit pyytää asianhoitajaasi (esimerkiksi tilitoimistoa), lähettämään sinulle hyväksyttäväksi sähköisen asioinnin valtakirjan.

Valtuutus on oletuksena voimassa toistaiseksi. Valtuutuksen myöntäjä voi kuitenkin määritellä valtuutukselle voimassaoloajan.

Valtuutus voidaan antaa:

  • Organisaatiolle: Jos valtuutus myönnetään organisaatiolle, voi organisaatio päättää itse, kuka käyttää valtuutusta.
  • Katso-tunnisteelle: Katso-tunnisteelle myönnetty valtuutus on vain tietyn henkilön käytössä. Tunniste on kytketty käyttäjän henkilötunnukseen.
  • Katso-alitunnisteelle: Katso-alitunnisteelle myönnetty valtuutus on tietyn käyttäjän käytössä. Alitunnisteelle ei voida myöntää kaikkia rooleja, esimerkiksi tuloveroilmoittamisen roolia.

Näin valtuutat työntekijäsi hoitamaan yrityksesi asioita sähköisesti

Jos haluat, että työntekijäsi voi asioida yrityksesi puolesta sähköisissä palveluissa, sinun on pääkäyttäjänä ensin luotava hänelle Katso-alitunniste.
Katso ohje: Alitunnisteen muodostaminen (pdf)

Varmista kuitenkin, että työntekijällä ei ole olemassa Katso-tunnistetta jostakin aikaisemmasta yhteydestä. Jos työntekijällä on tunniste, sinun tarvitsee vain myöntää tunnisteelle valtuutus tarvittavaan rooliin.

Kun olet perustanut alitunnisteen, kerro työntekijälle alitunnisteen käyttäjätunnus ja salasana. Tämän jälkeen hän pääsee vahventamaan alitunnisteen Katso-tunnisteeksi.
Katso ohje: Alitunnisteen vahventaminen Katso-tunnisteeksi (pdf)

Huomaathan, että työntekijän Katso-tunnisteelle täytyy lisäksi myöntää valtuutus tarvittaviin asiointipalveluihin ennen kuin hän voi ryhtyä hoitamaan yrityksen asioita sähköisesti.

Voit valtuuttaa työntekijän useaan eri rooliin. Jos hän käytännössä hoitaa kaikkia organisaation asioita sähköisesti, hänelle voi antaa Katso-rinnakkaispääkäyttäjän roolin. Se ei edellytä työntekijältä organisaation nimenkirjoitusoikeutta.
Katso ohje: Rinnakkaispääkäyttäjävaltuutuksen käyttöönotto (pdf)

Rinnakkaispääkäyttäjänä työntekijä voi asioida eri asiointipalveluissa yhtä laajasti kuin varsinainen Katso-pääkäyttäjäkin. Lisäksi hän voi rinnakkaispääkäyttäjänä antaa ja vastaanottaa valtuutuksia organisaation puolesta sekä luoda alitunnisteita yrityksen muille työntekijöille. Hän ei kuitenkaan voi myöntää rinnakkaispääkäyttäjäroolia kenellekään toiselle.