Katso-ohjeet yhtymille ja kuolinpesille

Yhtymä tai kuolinpesä tarvitsee sähköiseen asiointiin Katso-tunnisteen. Tämä edellyttää, että yhtymällä tai kuolinpesällä on y-tunnus. Katso-tunnisteen saamiseksi osakkaiden on nimettävä henkilö, jonka nimiin tunniste luodaan. Nimeämiseen voi käyttää valtakirjapohjaa:

Valtakirja voi myös olla vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

 • Valtakirjan tarkoitus: Katso-tunnisteen perustaminen yhtymälle tai kuolinpesälle
 • Yhtymän tai  kuolinpesän Y-tunnus ja nimi
 • Valtuutettavan henkilön nimi ja henkilötunnus
 • Osakkaiden allekirjoitukset ja nimenselvennykset.

Jos valtakirjassa nimetyllä henkilöllä on käytettävissään henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti, on toimittava seuraavassa järjestyksessä:

 1. Allekirjoitettu valtakirja lähetetään osoitteella

  Asiointiyksikkö
  Katso-tukipalvelu
  PL 1094
  70111 Kuopio

  Jos kyseessä on kuolinpesä, valtakirjan liitteenä on oltava kopio perukirjasta.
   
 2. Valtakirjalla nimetty henkilö perustaa tunnisteen aikaisintaan kolmen arkipäivän kuluttua valtakirjan lähettämisestä. Tunniste perustetaan Katso-palvelussa toiminnolla "Perusta Katso-tunniste". Tunnisteen aktivoinnista tulee tieto sähköpostitse.
  Katso-palvelu: yritys.tunnistus.fi

Jos verkkopankkitunnistetta tai sirullista henkilökorttia ei ole käytössä, on toimittava seuraavassa järjestyksessä:

 1. Valtakirjalla nimetty henkilö perustaa tunnisteen Katso-palvelussa toiminnolla "Perusta Katso-tunniste".
  Katso-palvelu: yritys.tunnistus.fi
   
 2. Tunnisteen perustanut käy todistamassa henkilöllisyytensä Katso-asiakasrekisteröintipisteessä eli sellaisessa Verohallinnon toimipisteessä, jossa hoidetaan Katso-tunnisteasioita. Henkilöllä tulee olla mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus sekä valtakirja.
  Katso-tunnisteita rekisteröivät Verohallinnon toimipisteet on lueteltu sivulla Katso-asiakasrekisteröintipisteet.

  Jos kysymyksessä on kuolinpesä, valtakirjan ja henkilöllisyystodistuksen lisäksi tarvitaan kopio perukirjasta.

Lisätietoa Katso-tunnisteen perustamisesta saa Katso-tukipalvelusta katso(at)vero.fi, puhelin  029 497 040.