Katso-sanasto

A–J     K–L    M–R    S–Ö
Alustettu Katso-tunniste

Asiakas voi alustaa Katso-tunnisteen ja pääkäyttäjyyden osakeyhtiön perustamisen yhteydessä YTJSA-palvelussa. Asiakas saa alustetun tunnisteen käyttöönsä Katso-palvelussa varmentamalla henkilöllisyytensä henkilökohtaisella verkkopankkitunnisteella tai sirullisella henkilökortilla.

Asianhoitaja

Päämieheltä sähköisen asioinnin valtakirjan saanut organisaatio (esim. tilitoimisto).

Asianhoitajan edustaja

Asianhoitajan pääkäyttäjä, joka hoitaa ensisijaisesti asiaa päämiehen suuntaan (esim. tilitoimiston pääkäyttäjä).

Asiointipalvelu

Asiointipalvelulla tarkoitetaan tässä palvelua, jossa hyödynnetään Katso-tunnistetta. Asiointipalvelu voi olla tyypiltään säännöllinen, vapaa tai luvanvarainen.

 • Säännölliset palvelut
  Organisaation käytössä ovat automaattisesti kaikki viranomaisten säännöllisiksi määrittelemät asiointipalvelut.
 • Vapaat palvelut
  Organisaatio voi ottaa käyttöön palveluntarjoajien vapaiksi määrittelemiä asiointipalveluita Katso-palvelussa.
 • Luvanvaraiset palvelut
  Organisaatio voi ottaa käyttöön palveluntarjoajien luvanvaraisiksi määrittelemiä asiointipalveluita Katso-palvelussa. Palvelun käyttö edellyttää palveluntarjoajan myöntämää käyttölupaa.
Katso OTP (One time password)

Asiointipalveluihin kirjauduttaessa käyttäjä tarvitsee käyttäjätunnuksen, salasanan ja kertakäyttösalasanan. Lisätietoja kirjautumiskuvakkeista on sivulla Katso-kirjautumiskuvakkeet.

Katso PWD (Password)

Asiointipalveluihin kirjauduttaessa käyttäjä tarvitsee käyttäjätunnuksen ja salasanan. Lisätietoja kirjautumiskuvakkeista on sivulla Katso-kirjautumiskuvakkeet.

Katso-alitunniste

Katso-järjestelmän tunniste, jossa on vain käyttäjätunnus ja salasana eli siihen ei kuulu kertakäyttösalanaa. Pääkäyttäjä voi luoda alitunnisteita ja antaa niitä haluamilleen käyttäjille. Katso-alitunnisteen haltija ei voi hallinnoida tunnisteeseen liittyviä tietoja, vaan ne ovat pääkäyttäjän hallinnoitavissa. Alitunnisteelle ei voi myöntää kaikkia rooleja. Alitunnisteen voi vahventaa Katso-tunnisteeksi. Lisätietoja Katso-alitunnisteesta on sivulla Katso-tunnistetyypit.

Katso-alitunnisteen vahventaminen Katso-tunnisteeksi

Alitunnisteen haltija voi vahventaa alitunnisteen Katso-tunnisteeksi. Haltijan on tunnistauduttava joko sähköisesti Katso-palvelussa tai käymällä Katso-asiakasrekisteröintipisteessä. Jos alitunnisteen haltijalla on jo Katso-tunniste, liitetään alitunnisteen saamat valtuutukset jo olemassa olevaan Katso-tunnisteeseen. Muussa tapauksessa vahvennuksessa luodaan uusi tunnus, jolle valtuutukset siirtyvät.

Katso-tunniste

Katso-järjestelmän tunniste, joka käsittää käyttäjätunnuksen, salasanan ja kertakäyttösalasanat. Lisätietoja Katso-tunnisteesta on sivulla Katso-tunnistetyypit.

Kertakäyttösalasana

Katso-tunnisteeseen liittyy kertakäyttösalasana. Kun palvelu kysyy kertakäyttösalasanaa, anna kertakäyttösalasanalistasi ensimmäinen käyttämätön salasana. Kertakäyttösalasanalistat tulostetaan ja aktivoidaan Katso-palvelussa Tunnisteen hallinta -osion kohdassa Haluan hallinnoida Katso-tunnisteeseen liittyviä tietoja ja valtuutuksia.

Käyttäjätunnus

Katso-tunnistetta tai -alitunnistetta perustettaessa järjestelmä luo tunnisteeseen liittyvän käyttäjätunnuksen.

Lukitun tunnisteen avaaminen

Lukittu tunniste aukeaa, kun tunnisteen haltija varmentaa henkilöllisyytensä joko henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Tunniste voi lukittua, jos

  1. tunnistautumista on yritetty useaan kertaan väärällä salasanalla
  2. tunnistetta ei ole käytetty pitkään aikaan (15 kk)
  3. tunnisteen haltija on itse estänyt tunnisteen käytön toistaiseksi (tunnisteen käytön esto)
  4. viranomainen on estänyt tunnisteen käytön.

Tapauksissa 1–3 tunnisteen haltija voi itse avata tunnisteen, mutta tapauksessa 4 tunnisteen voi avata vain viranomainen.

Nimenkirjoitusoikeus

Oikeus allekirjoittaa asiakirjoja yrityksen, yhdistyksen, tms. yhteisön nimissä.

Palveluntarjoaja

Katso-järjestelmään liittyvä organisaatio, joka tuo omia asiointipalveluitaan Katso-järjestelmän piiriin. Voi olla viranomainen tai muu organisaatio.

Pääkäyttäjä

Pääkäyttäjä voi olla henkilö, jolla on allekirjoitusoikeus organisaation puolesta. Pääkäyttäjän Katso-tunnisteeseen liitetään pääkäyttäjäoikeus, johon liittyy 16 merkkiä pitkä (4 x 4 merkkiä) pääkäyttäjäsalasana. Pääkäyttäjä voi hallinnoida organisaation tietoja (esim. luoda alitunnisteita sekä myöntää ja vastaanottaa valtuutuksia) ja hänellä on kaikki roolit, joilla esiintyä organisaation nimissä. Organisaatiolla voi olla useita pääkäyttäjiä.

Päämies

Sähköisen asioinnin valtakirjassa valtuuttajaorganisaatio.

Päämiehen edustaja

Päämiehen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö = edustusoikeudellinen henkilö.

Rinnakkaispääkäyttäjä

Organisaation pääkäyttäjä voi myöntää rinnakkaispääkäyttäjäroolin organisaation työntekijälle, jolla on Katso-tunniste. Rinnakkaispääkäyttäjän Katso-tunnisteeseen liitetään hallintokäyttäjäoikeus, johon liittyy 16 merkkiä pitkä (4 x 4 merkkiä) hallintokäyttäjäsalasana.

Rinnakkaispääkäyttäjä voi hallinnoida organisaation tietoja (esim. luoda alitunnisteita sekä myöntää ja vastaanottaa valtuutuksia). Organisaatiolla voi olla useita rinnakkaispääkäyttäjiä.

Tieto roolista välitetään asiointipalveluille ja ne päättävät, voiko roolilla asioida kyseisessä palvelussa.

Rooli

Valtuutukseen liittyy aina yksi tai useampi rooli. Roolit ovat aina palveluntarjoajan määrittelemiä sekä palveluntarjoajakohtaisia. Roolit määrittelevät, mitä oikeuksia kyseinen valtuutus antaa käyttäjälle asiointipalveluissa. Alitunnisteelle ei voi myöntää kaikkia rooleja.

Rooliryhmä

Pääkäyttäjä voi luoda organisaatiolle rooliryhmiä, jotka ovat kokoelmia olemassa olevista rooleista. Rooliryhmillä helpotetaan useasti käytettyjen rooliyhdistelmien liittämistä valtuutukseen.

Salasana

Sekä Katso-tunnisteeseen että -alitunnisteeseen liittyy 8–1024 merkkiä pitkä kiinteä salasana.Salasanassa tulee olla isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia ja numeroita. Salasana voi sisältää myös erikoismerkkejä.

Katso-tunnisteen haltija voi muuttaa salasanan Katso-palvelussa Tunnisteen hallinta-osion kohdassa Haluan hallinnoida Katso-tunnisteeseen liittyviä tietoja ja valtuutuksia. Alitunnisteen salasanan voi muuttaa vain pääkäyttäjä.

Tunnisteen hallinta

Tunnisteen haltija voi Katso-palvelun kohdassa Haluan hallinnoida Katso-tunnisteeseen liittyviä tietoja ja valtuutuksia

  • päivittää tunnisteeseen liittyvät yhteystiedot
  • valita järjestelmän oletuskielen
  • vaihtaa tunnisteen salasanan
  • tulostaa ja aktivoida kertakäyttösalasanalistan
  • peruuttaa tunnisteen
  • hallinnoida tunnisteen saamia valtuutuksia.

Pääkäyttäjä voi lisäksi ylläpitää organisaationsa tietoja, luoda alitunnisteita ja rooliryhmiä, myöntää valtuutuksia sekä vaihtaa pääkäyttäjäsalasanan.

Tunnisteen käytön esto

Tunnisteen haltija voi estää tunnisteensa käytön tilapäisesti. Käytön estoa asetettaessa kysytään tunnisteen käyttäjätunnus sekä sen haltijan henkilötunnus ja sukunimi. Tunnisteen saa takaisin käyttöön Katso-palvelussa Tunnisteen hallinta -osion kohdassa Haluan avata lukitun tunnisteen tai saada unohtuneen tunnisteen käyttööni.

Tunnisteen peruuttaminen

Tunnisteen haltija voi peruuttaa tunnisteen. Peruutetun tunnisteen voi aktivoida vain viranomainen. Peruuttamisen sijasta tunnisteen käytön voi myös estää toistaiseksi Katso-palvelun Tunnisteen hallinta-osion kohdassa Haluan lukita tunnisteeni toistaiseksi.

Valtuutus

Valtuutus tarkoittaa sitä, että organisaatio antaa henkilölle tai toiselle orgnisaatiolle oikeuden toimia sen puolesta joissain asioissa. Valtuutukseen liitetyt roolit yksilöivät sen, missä asioissa valtuutettu voi organisaatiota edustaa. Valtuutus on oletuksena voimassa toistaiseksi, mutta sille voi antaa myös voimassaoloajan.
Henkilöä valtuutettaessa tulee kyseisellä henkilöllä olla Katso-tunniste tai valtuuttavan organisaation Katso-alitunniste. Toista organisaatiota valtuutettaessa on kyseisellä organisaatiolla oltava pääkäyttäjä. Valtuutuksen voi antaa vain pääkäyttäjäoikeuden omaava henkilö. Valtuutuksen vastaanottajan on hyväksyttävä saamansa valtuutus ennen kuin se astuu voimaan. Valtuutukset myönnetään ja peruutetaan sekä hyväksytään tai hylätään Katso-palvelussa.