Kiitos demon käytöstä

Demossa antamasi tiedot eivät tallennu, vaan häviävät istunnon päättyessä tai katketessa. Sulje näyttö painamalla yläkulmassa olevaa rastia.