Enter-portaalin saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Enter-portaalissa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujemme kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme 14 päivän kuluessa. Voit ottaa yhteyttä verkkolomakkeella.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Enter portaali ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia:

 • Sivuston otsikointi ei ole kaikilta osin jäsennetty kuvaavilla otsikoilla tai loogisella otsikkohierarkialla (WCAG 2.4.6.)
 • Osa nimilapuista sisältää niin paljon ylimääräistä tietoa, että apuvälineillä on vaikea tunnistaa, mikä komponentti on kyseessä (WCAG 2.5.3)
 • Sivustolla on linkkejä, joiden nimi ei vastaa tarkoitusta tai niitä ei ole yhdistetty ohjelmallisesti kontekstin esittävään tietoon (WCAG 2.4.4, WCAG 1.3.1)
 • Kaikille sivuston komponenteille ei ole määritelty roolia, arvoa tai kuvaavaa nimeä, jonka voi havaita ruudunlukijalla (WCAG 4.1.2)
 • Kielten merkitsemisessä on puutteita (WCAG 3.1.1)
 • Sivustolla on tekstiä, jonka kontrasti taustansa kanssa on liian matala (WCAG 1.4.3)
 • Sivustolla on komponentteja, joissa käytetään väriä ainoana merkintätapana virheelle (WCAG 1.4.1)
 • Sivustolla on interaktiivisia komponentteja, jotka eivät saa näkyvää kohdistusta (WCAG 2.4.7)
 • Sivustolla on osioita, joissa kohdistusjärjestys ei ole täysin looginen ja voi aiheuttaa hämmennystä erityisesti ruudunlukijakäyttäjille (WCAG 2.4.3)
 • Lomakkeissa on joitakin toiminnallisuuksia, joita ei voi suorittaa pelkällä näppäimistöllä (WCAG 2.1.1)
 • Osassa virheellisesti täytetyistä kentistä ei anneta riittävää tietoa tapahtuneesta virheestä tai ohjeistusta sen korjaamiseen (WCAG 3.3.1, WCAG 3.3.3)

Enter-portaalin saavutettavuuspuutteita korjataan vuoden 2023 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Enter-portaali on julkaistu 1.3.2023.

Tämä seloste on laadittu 28.2.2023. 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2024