Luotonantajat ilmoittautuvat tietojen ilmoittajiksi ja hakevat tietolupaa syksyllä – tärkeää tietoa sähköisen asiointipalvelun käyttöön tarvittavista valtuuksista

14.6.2023

Positiivisen luottotietorekisterin käytön aloitus lähestyy. Luotonantajat voivat 2.10.2023 lähtien ilmoittautua luoton tietojen ilmoittajiksi ja hakea luottotietorekisteriotteiden kyselyyn tarvittavia tietolupia. Ilmoitusvelvollisten toimijoiden täytyy ilmoittautua tietojen ilmoittajiksi 2.10.–30.11.2023. Tietolupa puolestaan on edellytys positiivisen luottotietorekisterin tietojen hyödyntämiselle.

Lue ohjeesta, millaisilla toimijoilla on ilmoitusvelvollisuus.

Julkaisemme elokuussa 2023 tarkemmat ohjeet siitä, miten luotonantaja hakee tietolupaa ja ilmoittautuu tietojen ilmoittajaksi.

 

Sähköinen asiointipalvelu luotonantajien käyttöön

Luotonantajat voivat hoitaa sekä tietolupahakemuksen että ilmoittajaksi ilmoittautumisen positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, joka avataan 2.10.2023. Rekisterin asiointipalvelun käyttö edellyttää, että organisaatiolla on suomalainen Y-tunnus ja organisaation edustaja pystyy tunnistautumaan vahvasti Suomi.fi-palvelussa. Suomi.fi-tunnistautuminen on mahdollista suomalaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Jos organisaatio ei voi käyttää sähköistä asiointipalvelua, se hoitaa ilmoittautumisen ja tietoluvan haun positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalvelun kanssa.

Ilmoittautumisen yhteydessä luotonantajan edustaja antaa tietoja organisaation ilmoitusvelvollisuuden perusteista. Tietolupahakemuksessa luotonantajan edustaja antaa selvityksen organisaatiosta ja sen toiminnasta, rekisteristä saatavien tietojen käyttötarkoituksista sekä muista tiedonsaannin oikeudellisista perusteista. Lisäksi hakemuksessa selvitetään rekisteristä saatavien tietojen suojausta ja käytön valvontaa. Ilmoittautumisen ja tietolupahakemuksen yhteydessä annetaan myös organisaation yhteyshenkilöiden tiedot.

 

Luotonantajan edustajalla täytyy olla edustusoikeus tai Suomi.fi-valtuus

Positiivisen luottorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi asioida organisaation edustajana, jos henkilölle on kaupparekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty jokin alla olevista toimielinrooleista kyseisessä organisaatiossa:

  • toimitusjohtaja
  • toimitusjohtajan sijainen
  • hallituksen puheenjohtaja
  • hallituksen jäsen
  • vastuunalainen yhtiömies (Ky)
  • yhtiömies (Ay)
  • elinkeinonharjoittaja
  • oikeutettu eli henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus yksin.

Jos organisaatio haluaa valtuuttaa jonkun muun kuin edellä luetellun edustajan asioimaan puolestaan sähköisessä asiointipalvelussa, sen pitää antaa kyseiselle henkilölle Suomi.fi-valtuus. Valtuuskoodi on ”Luottotietojen ilmoittajaksi ja hyödyntäjäksi rekisteröityminen”, ja valtuuden voi antaa Suomi.fi-palvelussa 22.8.2023 lähtien.

 Tutustu Suomi.fi-valtuuksiin.

 

Valtuudet kuntoon ajoissa

Jos rekisterin asiointipalvelussa organisaation puolesta asioi henkilö, jolla ei ole edellä mainittua toimielinroolia, kannattaa Suomi.fi-valtuus hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen lokakuuta 2023. Näin varmistetaan, että tietoluvan haku ja ilmoittautuminen hoituvat sujuvasti ja ajallaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.6.2023