Ohjeet luotonantajille tietojen ilmoittajaksi ilmoittautumiseen sekä tietoluvan hakemiseen julkaistu

10.8.2023

Positiivisen luottotietorekisterin käytön aloitus lähestyy. Luotonantajat voivat 2.10.2023 lähtien ilmoittautua luoton tietojen ilmoittajiksi ja hakea luottotietorekisteriotteiden kyselyyn tarvittavia tietolupia. Ilmoitusvelvollisten toimijoiden täytyy ilmoittautua tietojen ilmoittajiksi 2.10.–30.11.2023. Tietolupa puolestaan on edellytys positiivisen luottotietorekisterin tietojen hyödyntämiselle.

Tässä ohjeessa ohjeistetaan luotonantajien velvollisuudesta ilmoittautua Tulorekisteriyksikölle. Ohjeessa kerrotaan, ketkä ovat positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan velvollisia ilmoittautumaan rekisteriin ja millaisia luottoja ilmoitusvelvollisuus koskee. Ohjeessa ohjeistetaan, miten ilmoittautuminen ilmoitusvelvolliseksi tehdään.

Tässä ohjeessa ohjeistetaan, miten luotonantajat hakevat lupaa positiivisen luottotietorekisterin tietojen hyödyntämiseen. Sivulla on myös tietoa tietoluvasta, tietojen käyttötarkoituksista sekä siitä, kenelle lupa voidaan myöntää.

Molemmat ohjeet koskevat positiivisen luottotietorekisterin ensimmäistä käyttöönottovaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa 1.2.2024 lähtien rekisteriin ilmoitetaan kuluttajaluottojen ja kuluttajaluottoihin rinnastuvien luottojen tietoja. 1.4.2024 alkaen luotonantajat voivat käyttää positiivisen luottotietorekisterin tietoja kuluttajaluotonannossa.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.8.2023