Ajankohtaista sidosryhmätestauksesta

7.11.2022

Sidosryhmätestauksen tarkoitus on tarjota sidosryhmille testausympäristö, jossa sidosryhmät voivat testata teknisten rajapintojen toimivuutta. Sidosryhmätestauksen kohteena ovat siis rajapinnat, joita testataan niiltä osin, kuin niitä itse tullaan käyttämään tuotannossa. Testaamalla sidosryhmä voi varmistaa teknisen kyvykkyyden tietojen ilmoittamiseen ja vastaanottamiseen.

Sidosryhmätestauksella saadaan varmuus siitä, että rajapinnat toimivat oikein ja virheettömästi. Käyttöönotto ja tuotannonaikainen toiminta ovat sujuvampia ja virheettömämpiä kaikille osapuolille, kun toimintoja on kokeiltu ja testattu ennakkoon. Testausvaiheessa havaittuihin virheisiin ja muutostarpeisiin voidaan reagoida ajoissa.

Rajapintojen testaamisen yhteydessä sidosryhmät voivat myös varmistaa, että niiden omat järjestelmät ja prosessit toimivat halutulla tavalla.

Testauksen aikataulu

Sidosryhmätestaus kattaa sekä tietojen ilmoittamisen että luottotietorekisteriotteen kyselyn. Testaukselle on varattu aikaa 2.5.2023–31.1.2024, ja se on jaettu kahteen vaiheeseen:

· Testaus alkaa tietojen ilmoittamisen testauksella 2.5.–31.10.2023.

· Tietoja hyödyntävät sidosryhmät testaavat luottotietorekisteriotteen kyselyä 1.9.2023–31.1.2024.

Testaamista on kuitenkin suositeltavaa jatkaa myös näiden ajanjaksojen jälkeen.

Tarkempia tietoja testauksesta ja aikatauluista annetaan sidosryhmätestauksen ohjeissa, jotka julkaistaan positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla tammikuussa 2023.

Testauksesta järjestetään sidosryhmätilaisuuksia testaajille ennen testauksen alkamista sekä sen aikana. Tilaisuudet järjestetään Teams-verkkokokouksina. Sidosryhmätilaisuuksissa on mahdollista kysyä ja keskustella testaamisesta sekä hankkeen että muiden sidosryhmien edustajien kanssa.

Testauksen ohjeita käydään läpi sidosryhmätilaisuudessa helmikuussa 2023. Tilaisuudessa käydään läpi teknisten rajapintojen testausohje ja havaintojen kirjaamiseen liittyvät yksityiskohdat. Tilaisuudessa käydään läpi myös esimerkkitestitapauksia. Sidosryhmien pitää suunnitella itselleen relevantit testitapaukset erilaisista tietojen ilmoittamisen ja hyödyntämisen tilanteista. Suunnittelussa on huomioitava myös muutos- ja virhetilanteet ja sidosryhmän omat prosessit.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.11.2022