Usein kysyttyä

Lainsäädäntötyö vielä kesken

Rekisteriä koskeva lainsäädäntö on eduskunnan käsittelyssä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.

Tälle sivulle on koottu ajankohtaisia kysymyksiä positiivisesta luottotietorekisteristä. Päivitämme sivua säännöllisesti.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Lähetä kysymys sähköpostilla: luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Yleistä

Miksi luottotietorekisteri perustetaan? 

Suomen hallitus haluaa ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista. Siksi se on käynnistänyt hankkeen positiivisen luottotietorekisterin perustamiseksi. Kun rekisterissä on ajantasaiset tiedot henkilön luottojen määrästä ja käytettävissä olevista tuloista, luotonantaja voi nykyistä paremmin arvioida hakijan maksukykyä. Tämä auttaa hillitsemään ylivelkaantumista.

Korvaako luottotietorekisteriin ilmoittaminen nykyisin Verohallinnolle annettavan vuosi-ilmoituksen lainoista ja koroista?

Ei korvaa. Lakiesityksen mukaan Verohallinnolla ei ole oikeutta saada tietoja luottotietorekisteristä.

Tallennetaanko luottotietorekisteriin maksuhäiriömerkinnät?

Ei tallenneta.

Saavatko vuokranantajat hakea luottotietorekisteristä vuokralaisesta tietoja vuokrasopimusta tehdessään?

Lakiesityksen mukaan vuokranantajille ei tulisi tiedonsaantioikeutta.

Tietosuoja: usein kysyttyä

Miten luottotietorekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu?

Luottotietorekisterissä noudatetaan ns. korotettua tietoturvatasoa. Tämä tarkoittaa, että tiedot säilytetään ja niitä käsitellään erittäin suojatussa ympäristössä.

Mitä luottotietorekisterin korotettu tietoturvataso tarkoittaa?

Luottotietorekisteri noudattaa tietoturvallisuuden VAHTI-ohjeistusta, joka valtionhallinnossa on yleisesti käytössä. Korotettu tietoturvataso tarkoittaa teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä, jotka ohjaavat toimintaa.

Saavatko tiedon hyödyntäjät kaikki haluamansa luottotietorekisterin tiedot?

Luottotietorekisterin tietojen hyödyntämistä on rajattu tiukasti. Jokainen tiedon hyödyntäjä saa vain ne tiedot, joihin sillä on lain mukaan oikeus.

Jos minulla on tiedossani naapurini henkilötunnus, pystynkö katsomaan hänen tietonsa luottotietorekisteristä?

Et pysty. Luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi tarkastella vain omia tietojaan.