Sidosryhmätestaus ja viestintä

Positiivisen luottotietorekisterin perustamiseksi on perustettu Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hanke, joka vastaa rekisterin valmistelusta ja toteuttamisesta.

Sidosryhmäyhteistyö ja -testaus

Sidosryhmäyhteistyössä käsittelemme sidosryhmäyhteistyöhön ilmoittautuneiden henkilötietoja pitääksemme yhteyttä sidosryhmiin ja sidosryhmäviestinnän toteuttamiseksi. Näitä tietoja ovat sidosryhmäorganisaation yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Sidosryhmätestauksessa käsittelemme henkilötietoja pitääksemme yhteyttä testaukseen osallistuviin sidosryhmiin.

Sidosryhmätestaukseen osallistuvien henkilöiden tiedot ilmoitetaan verkkolomakkeilla tai Enter-portaalissa. Näitä tietoja ovat sidosryhmätestaukseen osallistuvan henkilön tai yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Verkkolomakkeet otetaan käyttöön 19.2.2024.

Verkkolomakkeilla sidosryhmätestaukseen osallistuva henkilö voi ilmoittaa omat tietonsa. Testauksen aloitusilmoituksella kerätään testauksen yhteyshenkilön ja teknisen yhteyshenkilön tiedot. Enter-portaalissa sidosryhmätestauksen pääkäyttäjä ilmoittaa omien tietojensa lisäksi muiden testaukseen osallistuvien henkilöiden tiedot.

Sidosryhmätestaukseen osallistuvien henkilöiden tietoja käsitellään Verohallinnon palvelunhallintajärjestelmässä, jonka palveluntarjoajana toimii Servicenow.

Uutiskirjeen ja järjestelmätiedotteen tilaajat

Kuka tahansa voi tilata positiivisen luottotietorekisterin uutiskirjeen tai järjestelmätiedotteen positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilta. Käsittelemme sähköpostiosoitteita uutiskirjeen ja järjestelmätiedotteen lähettämiseksi tilaajille.

Mihin tietojen käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietoja sidosryhmäyhteistyössä ja -testauksessa yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Uutiskirjeen ja järjestelmätiedotteen tilaajien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen (yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijät

Sidosryhmätestaajien henkilötietoja käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä, jonka palveluntarjoajana toimii ServiceNow.

Tietojen säilyttäminen

Noudatamme tietojen säilyttämisessä Verohallinnon tiedonohjaussuunnitelmaa.

Tarkistamme säännöllisin väliajoin, että sidosryhmäyhteistyöhön ilmoittautuneiden ja sidosryhmätestaukseen osallistuvien tiedot ovat ajan tasalla.

Uutiskirjeen ja järjestelmätiedotteen tilaajien sähköpostiosoitteita säilytetään, kunnes tilaus perutaan. Tilauksen peruneiden henkilötiedot tuhotaan viivytyksettä.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tulorekisteriyksikkö vastaa tietosuojaoikeuksiesi toteuttamisesta. Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön vapaamuotoisesti kirjallisesti ja lähettää sen meille alla olevaan osoitteeseen:

POSITIIVINEN LUOTTOTIETOREKISTERI
PL 2
00055 Tulorekisteri

Jos tarvitset apua oikeutesi käyttämisessä, voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus saada tutustua omiin tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi, joita käsittelemme.

Voit tehdä meille pyynnön saada tutustua omiin tietoihisi alla olevalla lomakkeella.

Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin

Sidosryhmätestaukseen osallistuvat henkilöt, jotka käyttävät Enter-portaalia, näkevät tietonsa kirjautumalla portaaliin

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Sidosryhmätestaukseen osallistuvat henkilöt, jotka käyttävät Enter-portaalia, voivat itse muokata tietojaan portaalissa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Silloin kun henkilötietojesi käsittely ei perustu meidän lakisääteisen velvoitteemme hoitamiseen, sinulla on halutessasi oikeus vastustaa sitä. Voit tehdä pyynnön milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit perua uutiskirjeen tai järjestelmätiedotteen milloin tahansa. Jokaisessa uutiskirjeessä ja järjestelmätiedotteessa kerrotaan mahdollisuudesta peruuttaa tilaus suoraan linkin kautta. Kun peruutat tilauksen, henkilötietosi tuhotaan viivytyksettä.

Oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoa ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.1.2024