Asiointi tulorekisteriyksikössä

Puhelinasiointi

Asiakaspalvelumme antaa puhelimitse yleistä positiiviseen luottotietorekisteriin liittyvää neuvontaa.

Tallennamme kaikki asiakaspalveluun saapuvat puhelut. Puhelujärjestelmäämme hoitaa ulkopuolisena palveluntarjoajana Elisa Oyj. Puhelujärjestelmään tallentuu kaikista saapuvista puheluista puhelun alku- ja loppuaika, soittajan numero, vastaajan nimi sekä äänitallenne. Ilmoitamme puhelun tallentamisesta puhelun aluksi. Puhelutallenteita käytetään puhelujen sisällön todentamiseen jälkikäteen ja asiakaspalvelun laadun varmistamiseen.

Emme kerää puhelinasiakaspalvelussa muita henkilötietoja, ellei asiakasta ole tunnistettu ja puhelussa sovita, että asiaa selvitetään Verohallinnon Tulorekisteriyksikössä. Tällöin kerättäviä henkilöilötietoja ovat soittajan nimi ja puhelinnumero sekä muut asian selvittämisen kannalta välttämättömät tiedot.

Jos asia jää selvitettäväksi, siitä voidaan tehdä pyyntö Verohallinnon palvelunhallintajärjestelmään, jonka toimittajana on ServiceNow.

Jos asioit Tulorekisteriyksikössä vireillä olevaan hallintoasiaan liittyen, puhelusta tehdyt muistiinpanot voidaan kirjata myös asianhallintajärjestelmään, jonka toimittajana on Triplan Oy.

Sähköinen asiointi

Positiivisella luottotietorekisterillä on käytössä kaksi sähköistä asiointipalvelua: organisaatioiden sähköinen asiointipalvelu ja yksityishenkilöiden sähköinen asiointipalvelu. Organisaatioiden sähköisessä asiointipalvelussa elinkeinonharjoittajat voivat ilmoittautua tietojen ilmoittajaksi positiiviseen luottotietorekisteriin tai hakea tietolupaa, joka oikeuttaa luottotietorekisteriotteiden tilaamiseen.

Yksityishenkilöiden sähköisessä asiointipalvelussa yksityishenkilöt voivat tarkastella viimeisimpiä luotto- ja tulotietojaan ja heistä tilattuja luottotietorekisteriotteita sekä asettaa vapaaehtoisen luottokiellon ja antaa suostumuksen luottokieltotiedon luovuttamiseen edelleen luottotietotoiminnan harjoittajille. Yksityishenkilöt näkevät sähköisessä asiointipalvelussa myös luottotietorekisteriotteen tilaajan, tilausajankohdan ja käyttötarkoituksen.

Sähköiset asiointipalvelumme tallentavat päätelaitteellesi evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja. Kaikki sähköisen asiointipalvelumme evästeet ovat teknisiä evästeitä, jotka mahdollistavat sähköisen asiointipalvelun käyttämisen. Evästeiden avulla sähköistä asiointipalvelua käyttävä henkilö yksilöidään, ja ne myös ylläpitävät käyttäjän istuntoa sähköisessä asiointipalvelussa.

Mihin tietojen käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietoja puhelinasioinnissa ja evästeitä sähköisissä asiointipalveluissa yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Muiden henkilötietojen kuin evästeiden käsittely sähköisissä asiointipalveluissa perustuu Tulorekisteriyksikön lakisääteiseen velvoitteeseen (yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Käsittelystä on säädetty positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa (laki positiivisesta luottotietorekisteristä (739/2022)).

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijät

Sovellushallinnan palveluissa, esimerkiksi virheselvittelyssä, käytämme seuraavia toimijoita: Innofactor Software Oy, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy ja Advania Finland Oy. Sovellushallinnassa henkilötietoja käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä, jonka toimittajana on ServiceNow.

Tietojen säilyttäminen

Noudatamme tietojen säilyttämisessä Verohallinnon tiedonohjaussuunnitelmaa. Säilytämme puhelutallenteita enintään kuusi kuukautta.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tulorekisteriyksikkö vastaa rekisterinpitäjänä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien tietosuojaoikeuksiesi toteuttamisesta. Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön vapaamuotoisesti kirjallisesti ja lähettää sen meille alla olevaan osoitteeseen:

POSITIIVINEN LUOTTOTIETOREKISTERI
PL 2
00055 Tulorekisteri

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Jos tarvitset apua oikeuksiesi käytössä, voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus saada tutustua omiin tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi, joita käsittelemme.

Voit tehdä meille pyynnön saada tutustua omiin tietoihisi alla olevalla lomakkeella.

Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos mielestäsi käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Silloin kun henkilötietojesi käsittely ei perustu meidän lakisääteisen velvoitteemme hoitamiseen, sinulla on halutessasi oikeus vastustaa sitä. Voit tehdä pyynnön milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoa ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.1.2024