Seloste henkilötietojen käsittelystä Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeessa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, 30 artikla.

Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hanke kerää ja säilyttää henkilöiden yhteystietoja viestinnällisiä tehtäviä varten.

Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hanke on aloittanut 1.10.2020 järjestelmän suunnittelun. Sidosryhmien edustajat ovat mukana rekisterin suunnittelussa ja määrittelyssä.

Rekisterinpitäjä

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO

Käyntiosoite:
Vääksyntie 4, Helsinki

Verohallinnon
tietosuojavastaava

Noora Kontro

Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Henkilötietojen käsittelijä Verohallinto / Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hanke
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteystietoja käytetään viestinnällisiä tehtäviä varten. Käsittelyn tarkoituksena on hoitaa tarvittava yhteydenpito sidosryhmien kanssa.

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin kohtiin:

  • tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e) alakohta
  • tietosuojalain 4 §:n 1 kohta.
Rekisteröityjen ryhmät

Sähköinen uutiskirje ja hanketiedote: sähköisen uutiskirjeen ja hanketiedotteen tilaajat

Sidosryhmäyhteistyö: sidosryhmäyhteistyöhön ilmoittautuneet henkilöt

Henkilötietojen ryhmät

Uutiskirje ja hanketiedote: henkilön ilmoittama sähköpostiosoite

Sidosryhmäyhteistyö: sidosryhmäorganisaation yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Erityiset henkilötietojen ryhmät / rikostuomiot ja rikkomukset Ei käsitellä.
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle.
Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin
Tietoryhmien poistamisen määräajat Tietoja säilytetään, kunnes yhteyshenkilö vaihtuu tai tietoja ei enää tarvita.
Sivu on viimeksi päivitetty 17.6.2021