Positiivinenluottotietorekisteri.fi-sivuston saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten positiivisen luottotietorekisterin www-sivuilla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujemme kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme 14 päivän kuluessa. Voit ottaa yhteyttä verkkolomakkeella tai sähköpostitse osoitteella luottotietorekisteri(at)vero.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia:

  • Sivuston otsikointi ei ole kaikilta osin jäsennetty kuvaavilla otsikoilla (WCAG 2.4.6.)
  • Verkkopalvelussa on joitakin epäkuvaavia linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
  • Kaikkia koristekuvia ei ole piilotettu ruudunlukijalta. (WCAG 1.1.1)
  • Sivustolla on kuvioita, joiden kontrasti taustansa kanssa liian matala. (WCAG 1.4.11)
  • Sivuston hyppylinkit eivät toimi kunnolla ruudunlukijalla. (WCAG 2.4.1)
  • Ohjeistus on puutteellinen, kun lomakekenttiä täytetään ruudunlukijan avulla. (WCAG 3.3.2)
  • Sivuston navigaation selkeydessä on puutteita erityisesti ruudunlukijakäytössä (WCAG 3.2.3)
  • Kielten merkitsemisessä on puutteita. (WCAG 3.1.1, WCAG 3.1.2)
  • Ruudunlukijan käyttäjä ei saa tietoa kaikista sivuilla tapahtuvista muutoksista, kuten esimerkiksi muutoksista hakutuloksissa. (WCAG 4.1.3)
  • Sivuston toteutuksessa oli joitain merkintäkielen sääntörikkomuksia. (WCAG 4.1.1)

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Verkkopalvelu on julkaistu 17.6.2021. 

Tämä seloste on laadittu 22.6.2021.

Selostetta on päivitetty viimeksi 28.2.2023.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2023