Valmisteilla oleva rekisteri ehkäisee kotitalouksien ylivelkaantumista

Lainsäädäntötyö vielä kesken

Rekisteriä koskeva lainsäädäntö on eduskunnan käsittelyssä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.

Positiivinen luottotietorekisteri on uusi, valmisteilla oleva rekisteri, johon kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Rekisterin tavoitteena on

  • torjua kotitalouksien ylivelkaantumista
  • parantaa luotonantajien kykyä arvioida luotonhakijoiden luottokelpoisuutta
  • auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan omaa talouttaan
  • tarjota luotettavaa tietoa luottomarkkinoista
  • helpottaa luottomarkkinoiden seurantaa ja valvontaa.

Positiivinen luottotietorekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2024. Rekisteriä koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.

Rekisteri toteutetaan kahdessa vaiheessa

Positiivinen luottotietorekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön kahdessa vaiheessa. Hallituksen esityksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin tulevat kuluttajaluottojen ja näihin rinnastuvien luottojen tiedot. Luotonantajat voivat ilmoittaa ja hakea tietoja keväästä 2024 alkaen. Toisessa vaiheessa vuoden 2025 lopussa luotonantajat alkavat ilmoittaa muille yksityishenkilöille kuin kuluttajille myönnettyjä luottoja. Toisen vaiheen tietoja voi hakea rekisteristä keväästä 2026 alkaen.

Mitä hyötyä positiivisesta luottotietorekisteristä on?

Rekisteri tarjoaa

  • luotonantajille paremmat mahdollisuudet arvioida luotonhakijoiden maksukykyä
  • viranomaisille uusia keinoja seurata ja valvoa rahoitusmarkkinoita
  • yksityishenkilöille kokonaiskuvan omista luotoistaan ja mahdollisuuden asettaa vapaaehtoinen luottokielto.

Miten positiivinen luottotietorekisteri toimii?

Luotonantajat ilmoittavat luottotietorekisteriin tiedot myöntämistään luotoista sekä luotoissa tapahtuneista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi lyhennykset ja luottosopimuksen muutokset.

Kun yksityishenkilö hakee lainaa, luotonantajalla on velvollisuus tarkistaa luotonhakijan luottokelpoisuus. Luotonantaja pyytää tätä varten positiivisesta luottotietorekisteristä luottotietorekisteriotteen. Otteella on ajantasaiset tiedot rekisteriin ilmoitetuista luotonhakijan luotoista sekä hänen tuloistaan.

Yksityishenkilö voi tarkastella omien luottojensa tietoja ja asettaa itselleen vapaaehtoisen luottokiellon maksutta luottotietorekisterissä. Yksityishenkilöiden asiointia varten rekisteriin rakennetaan sähköinen asiointipalvelu.

Laissa määritetyillä viranomaisilla on oikeus saada tietoa luottotietorekisteristä laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi. Luottotietorekisterin tietoja saavat Finanssivalvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Rahoitusvakausvirasto, Suomen Pankki sekä Tilastokeskus.

Lisätietoa

Tutustu hallituksen esitykseen eduskunnan sivuilla.

Lue lisää sanastosta

Linkit ohjautuvat sivustolle sanastot.suomi.fi ja avautuvat uuteen ikkunaan.