Valmisteilla oleva rekisteri ehkäisee kotitalouksien ylivelkaantumista

Lainsäädäntötyö vielä kesken

Rekisteriä koskeva lainsäädäntötyö on valmisteilla. Rekisteriä koskeva hallituksen esitys on ollut lausuntokierroksella keväällä 2021. Rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2024.

Positiivinen luottotietorekisteri on uusi, valmisteilla oleva rekisteri, johon kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista. Rekisterin tavoitteena on

  • torjua kotitalouksien ylivelkaantumista
  • parantaa luotonantajien kykyä arvioida luotonhakijoiden luottokelpoisuutta
  • auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan omaa talouttaan
  • tarjota luotettavaa tietoa luottomarkkinoista
  • helpottaa luottomarkkinoiden seurantaa ja valvontaa.

Positiivinen luottotietorekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2024. Rekisteriä koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.

Mitä hyötyä positiivisesta luottotietorekisteristä on?

Rekisteri tarjoaa

  • luotonantajille paremmat mahdollisuudet arvioida luotonhakijoiden maksukykyä
  • viranomaisille uusia keinoja seurata ja valvoa rahoitusmarkkinoita
  • yksityishenkilöille kokonaiskuvan omista luotoistaan ja mahdollisuuden asettaa vapaaehtoinen luottokielto.

Miten positiivinen luottotietorekisteri toimii?

Luotonantajat ilmoittavat luottotietorekisteriin tiedot myöntämistään luotoista sekä luotoissa tapahtuneista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi lyhennykset ja luottosopimuksen muutokset.

Kun yksityishenkilö hakee lainaa, luotonantajalla on velvollisuus tarkistaa luotonhakijan luottokelpoisuus. Luotonantaja pyytää tätä varten positiivisesta luottotietorekisteristä luottotietorekisteriotteen. Otteella on ajantasaiset tiedot rekisteriin ilmoitetuista luotonhakijan luotoista sekä hänen tuloistaan.

Yksityishenkilö voi tarkastella omien luottojensa tietoja ja asettaa itselleen vapaaehtoisen luottokiellon maksutta luottotietorekisterissä. Yksityishenkilöiden asiointia varten rekisteriin rakennetaan sähköinen asiointipalvelu.

Laissa määritetyillä viranomaisilla on oikeus saada tietoa luottotietorekisteristä laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi. Luottotietorekisterin tietoja saavat Finanssivalvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Rahoitusvakausvirasto, Suomen Pankki sekä Tilastokeskus.

Lisätietoa laista: Työryhmän mietintö positiivista luottotietorekisteriä koskevasta lainsäädännöstä

Lue lisää sanastosta

Linkit ohjautuvat sivustolle sanastot.suomi.fi ja avautuvat uuteen ikkunaan.