Usein kysytyt kysymykset

Antopäivä
2.5.2023
Voimassaolo
2.5.2023 - Toistaiseksi

Tälle sivulle on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia sidosryhmätestauksesta. Jos et löydä vastausta omaan kysymykseesi, ota yhteyttä hankkeeseen Enter-portaalin yhteydenottolomakkeella.

1 SIDOSRYHMÄTESTAUS

Tutustu sidosryhmätestauksen ohjeisiin.

1.1 Onko testaus aloitettava ehdottomasti annetun aikataulun mukaisesti?

Ei ole, mutta testaaminen kannattaa aloittaa heti niiltä osin, kuin se vain on mahdollista. Testaamisen voi aloittaa, vaikka sidosryhmän koko ratkaisu ei olisi vielä valmis. Varhain testaamalla testaava organisaatio saa tärkeitä havaintoja kehityksen tueksi. Testauksen aikaiset havainnot voidaan huomioida myös hankkeessa ennen käyttöönottoa, kun ne saadaan annetun aikataulun puitteissa.

1.2 Mistä löydän testausympäristön rajapintojen tarkat osoitteet?

Tietojen ilmoittamisen testauksessa käytettävät rajapintojen osoitteet on julkaistu Sidosryhmätestaus-sivulla.

1.3 Miten voin ilmoittaa mahdollisista testauksen virhehavainnoista?

Havainnot ja mahdolliset virheet ilmoitetaan Enter-portaalissa. Enterissä on testauksen havaintoja varten havaintolomake. Havaintolomake ohjaa ilmoittamaan tarvittavat tiedot asian selvittelyä varten.

1.4 Tiedottaako hanke testaajia jo havaituista virheistä?

Kyllä. Kun testausympäristöön julkaistaan uusi versio, julkaistaan samassa yhteydessä toimitusseloste. Toimitusselosteessa on listattu tiedossa olevat puutteet. Lisäksi hanke voi tiedottaa puutteista tai virheistä Enterin tiedotteissa.

1.5 Testaamme kahdessa osassa: järjestelmätoimittaja A testaa tietojen toimittamista rekisteriin tiettyjen tuotteiden osalta, ja järjestelmätoimittaja B testaa tietojen toimittamista rekisteriin muiden tuotteiden osalta. Pitääkö testaukset suorittaa yhtä aikaa?

Testausta ei tarvitse suorittaa yhtä aikaa. Suositeltavaa kuitenkin on, että sidosryhmät testaavat hankkeen antamassa aikataulussa, jolloin mahdolliset testauksessa havaitut virheet voidaan ottaa huomioon ennen käyttöönottoa.

1.6 Voimmeko pyytää testauksessa ilmoittamamme testidatan poistoa testausympäristöstä kokonaan tai osittain?

Testausympäristöön ilmoitettua testiaineistoa ei voi poistaa, joten tämä kannattaa ottaa huomioon testauksen suunnittelussa. Tietojen ilmoittamisen testauksessa testausympäristöön syntynyttä aineistoa on tarkoitus käyttää myöhemmin tietojen kyselyn testauksessa.

1.7 Miten voimme tarkistaa testauksessa ilmoittamamme tiedot?

Aineiston käsittelypalautteessa on tieto lähetetyn aineiston tilasta. Tietojen toimittaja kysyy käsittelypalautteen kustakin aineistosta erikseen käyttämällä aineistoviitettä. Tarkemmat tiedot luoton tietojen ilmoittamisen rajapintakuvauksessa.
Yksittäisestä luotosta ilmoitettuja tietoja voi tarkistaa luoton tietojen tarkistamisen rajapinnan kautta. Kysely tehdään luoton numerolla, joten luottojen tietoja voi tarkistaa vain yhdestä luotosta kerrallaan. Tarkemmat tiedot luoton tietojen tarkistamisen rajapintakuvauksessa.

1.8 Onko testaaminen pakollista?

Testaaminen ei ole pakollista. Testaamalla sidosryhmä voi varmistua siitä, että sillä on tekninen valmius ilmoittaa tietoja rekisteriin ja kysellä tietoja rekisteristä laissa tarkoitetulla tavalla. Kattava testaus mahdollistaa sujuvan käyttöönoton kaikille osapuolille.

1.9 Milloin lopulliset tekniset määritykset ja rajapintakuvaukset julkaistaan?

Ajantasaiset kuvaukset rajapinnoista on julkaistu positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla Dokumentaatio-sivulla. Kehityshankkeessa lopullisen dokumentaation julkaiseminen on käytännössä mahdotonta, mutta verkkosivuilla julkaistut dokumentit ovat ajan tasalla. Dokumentaatioon voi tulla muutoksia esimerkiksi sidosryhmien havaintojen vuoksi.

1.10 Onko Suomi.fi-palveluväylä tulossa testattavaksi?

Hanke on selvittänyt sidosryhmien halukkuutta käyttää Suomi.fi-palveluväylää. Selvityksen perusteella halukkaita käyttäjiä ei juurikaan ole, minkä vuoksi palveluväylän kehitys on siirretty myöhempään ajankohtaan. Palveluväylä ei siis ole testattavissa 2.5.2023 alkaen.

2 TESTAUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

2.1 Kun useampi toimija testaa yhdessä tai keskitetysti, miten testaukseen ilmoittaudutaan?

Jokaisen toimijan ei tarvitse ilmoittautua erikseen testaukseen, jos tekninen yhteyshenkilö ja testauksen yhteyshenkilö ovat samat kaikille toimijoille. Silloin riittää, että yksi toimija ilmoittautuu. Kun yksi toimija testaa useamman organisaation puolesta, pyydämme kertomaan testauksen aloitusilmoituksessa, minkä organisaatioiden puolesta testaukseen ilmoittautuva toimija aikoo testata.

Jos eri toimijoilla eri henkilöt toimivat teknisenä yhteyshenkilönä ja testauksen yhteyshenkilönä, kannattaa jokaisen toimijan ilmoittautua testaukseen erikseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä on myös hyvä mainita, jos tarvitsette useita keinotekoisia Y-tunnuksia ja testivarmenteita testaamista varten. Voitte ilmoittaa tarvittavien Y-tunnusten ja niihin liitettyjen testivarmenteiden määrän aloitusilmoituksessa. Lisävarmenteita voi tilata myös ilmoittautumisen jälkeen Enterissä yhteydenottolomakkeella.

2.2 Kuka voi tehdä testauksen aloitusilmoituksen?

Testaukseen ilmoittaudutaan Enter-portaalissa. Vain portaaliin rekisteröitynyt pääkäyttäjä voi täyttää testauksen aloitusilmoituksen. Lue tarkemmin pääkäyttäjän valinnasta erilaisissa tilanteissa tämän sivun kohdasta 3 Enter-portaali.

2.3 Ilmoittautuessa annetaan testauksen yhteyshenkilön ja teknisen yhteyshenkilön tiedot. Voivatko samat henkilöt toimia yhteyshenkilöinä usealle eri sidosryhmälle?

Enterissä sama henkilö voi toimia vain yhden organisaatioiden nimissä. Kun henkilö lisätään käyttäjäksi Enteriin, hän voi kirjautua sähköpostiosoitteellaan vain sen organisaation portaalinäkymään, johon hänet on ensin lisätty. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena portaalissa, ja samaa sähköpostiosoitetta voi käyttää vain kerran.

Jos kuitenkin sidosryhmä haluaa ilmoittaa yhteyshenkilöksi sellaisen henkilön, joka toimii jo Enterissä toisen organisaation nimissä, yhteyshenkilön tiedot voi ilmoittaa lomakkeen lisätietokentässä. Testauksen aloitusilmoituksessa pitää nimetä organisaation yhteyshenkilöt. Tässä tilanteessa pääkäyttäjä voi nimetä itsensä yhteyshenkilöiksi ja antaa varsinaisten yhteyshenkilöiden tiedot lisätietokentässä.

3 ENTER-PORTAALI

Lue tarkempia ohjeita Enter-portaalin käyttöohjeesta.

3.1 Testaus toteutetaan konsernitasolla siten, että yksi toimija testaa usean eri yhtiön puolesta. Kuka rekisteröityy Enter-portaalin pääkäyttäjäksi?

Voitte valita pääkäyttäjän itse esimerkiksi testauksen toteuttavasta organisaatiosta tai jostakin konsernin yhtiöstä. On hyvä huomioida, että pääkäyttäjä näkee Enterissä kaikkien oman organisaationsa käyttäjien tiketit. Pääkäyttäjä myös käsittelee käyttäjien henkilötietoja. Portaaliin tallennettavia henkilötietoja ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

3.2 Testauksen hoitaa puolestamme kaksi eri järjestelmätoimittajaa. Kenen pitäisi rekisteröityä Enter-portaalin pääkäyttäjäksi, meidän itse (sidosryhmä) vai toisen järjestelmätoimittajista?

Voitte sopia keskenänne, kuka rekisteröityy Enter-portaaliin eli toimii Enterissä organisaationne pääkäyttäjänä. Suosittelemme, että vain yksi henkilö rekisteröityy pääkäyttäjäksi ja lisää muut testaukseen osallistuvat henkilöt portaaliin saman organisaation käyttäjiksi.

Esimerkiksi näin: Sidosryhmän edustaja voi toimia pääkäyttäjänä. Rekisteröityessään Enteriin pääkäyttäjä antaa sidosryhmän organisaatiotiedot eli Y-tunnuksen ja organisaation nimen siinä muodossa, kuin tiedot ovat yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä. Pääkäyttäjä voi lisätä kummankin järjestelmätoimittajan testaajat peruskäyttäjiksi Enteriin. Tällöin sidosryhmän edustaja eli pääkäyttäjä näkee kaikki tiketit riippumatta siitä, kumman järjestelmätoimittajan testaaja on tiketin tehnyt. Peruskäyttäjät eivät näe toistensa tikettejä.

3.3 Minut on lisätty käyttäjäksi Enter-portaaliin mutta en saanut sähköpostia, jossa on linkki salasanan asettamista varten. Mitä teen?

Tarkista, ettei viesti ole mennyt roskapostilaatikkoon.

Jos olet saanut ensimmäisen sähköpostiviestin, jossa pyydetään vahvistamaan käyttäjätunnus, sinun pitäisi saada sen jälkeen sähköpostiviesti, jossa on linkki salasanan asettamista varten. Jos et saa jälkimmäistä viestiä, voi ongelma johtua siitä, että olet antanut virheellisen käyttäjätunnuksen ensimmäisessä vaiheessa.

Sähköpostiosoitteesi toimii Enterissä myös käyttäjätunnuksena. Jos olet antanut käyttäjätunnukseksi jonkin muun tiedon, salasanan asettamista koskeva viesti ei tule perille. Aloita prosessi alusta, eli avaa ensimmäisessä sähköpostiviestissä oleva linkki ja anna käyttäjätunnukseksi sama sähköpostiosoite kuin se, joka on syötetty portaaliin tietoihisi.

3.4 Näkyvätkö kaikki tiketit ja niiden tiedot kaikille portaaliin lisätyille käyttäjille? Voiko näkymää rajata jotenkin? Esimerkiksi tilanne, jossa järjestelmätoimittajan ei pidä nähdä kaikkia tietoja toisessa järjestelmässä olevista tuotteista.

Pääkäyttäjä näkee kaikkien portaaliin lisättyjen oman organisaationsa käyttäjien tiketit ja voi myös kommentoida tikettejä. Pääkäyttäjä käsittelee myös kaikkien portaaliin lisättyjen käyttäjien henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero). Peruskäyttäjä näkee portaalissa vain omat tikettinsä. Pääkäyttäjän tai peruskäyttäjän näkymää ei ole mahdollista rajata tai muuttaa.

Tarvittaessa sidosryhmä ja järjestelmätoimittaja voivat rekisteröityä portaaliin erikseen, jolloin kumpikin pääkäyttäjä näkee vain oman organisaationsa tiketit ja voi kommentoida niitä. Tällöin pitää ottaa huomioon, että samaa henkilöä ei voi lisätä samalla sähköpostiosoitteella useamman eri organisaation käyttäjäksi. Tämä koskee sekä pääkäyttäjää että peruskäyttäjiä.

3.5 Kenelle sähköposti-ilmoitukset portaalista lähetetään?

Sähköposti-ilmoitukset lähetetään käyttäjälle, joka on täyttänyt lomakkeen Enter-portaalissa. Enter-portaali lähettää sinulle sähköposti-ilmoituksen, kun

olemme vastaanottaneet tikettisi

tarvitsemme sinulta tikettiisi liittyviä lisätietoja

olemme ratkaisseet tikettisi.

Voit seurata omien tikettiesi käsittelyä valitsemalla Enter-portaalin etusivulla "Omat tiketit".

3.6 Näkyvätkö Enter-portaalissa esimerkiksi testauksen usein kysytyt kysymykset ja mahdolliset yleiset virhetilanteet?

Tämä usein kysyttyjen kysymysten sivu on linkitetty myös Enterin etusivulle, ja sivua päivitetään tarvittaessa. Kun testausympäristöön julkaistaan uusi versio, julkaistaan samassa yhteydessä toimitusseloste. Toimitusseloste julkaistaan rekisterin verkkosivuilla. Toimitusselosteessa on listattu tiedossa olevat puutteet. Lisäksi hanke voi tiedottaa puutteista tai virheistä Enterin tiedotteissa.

3.7 Millä kielillä Enter toimii?

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Pääkäyttäjä valitsee itselleen oletuskielen rekisteröitymisen yhteydessä. Pääkäyttäjä lisää muut käyttäjät Uusien käyttäjien lisääminen -lomakkeella, jossa pääkäyttäjä valitsee kullekin käyttäjälle oletuskielen portaaliin.
Käyttäjät voivat myös itse vaihtaa Enterin kielen portaalissa.

4 TESTIVARMENNE

Lue tarkempia ohjeita testivarmenneohjeesta.

4.1 Voimmeko saada useampia testivarmenteita? Kehitämme ohjelmistoratkaisua tietojen toimittamiseksi rekisteriin ja haluamme simuloida oman järjestelmän toimintaa useammalla varmenteella.

Kyllä, voitte pyytää useampia varmenteita jo testauksen aloitusilmoituksella (vapaa tekstikenttä) tai erikseen yhteydenottolomakkeella Enter-portaalissa. Voitte pyytää

a) lisää keinotekoisia Y-tunnuksia ja niille varmenteita
b) lisää varmenteita yhdelle keinotekoiselle Y-tunnukselle.

Ilmoittakaa pyynnön yhteydessä, tilataanko varmenteet samalle keinotekoiselle Y-tunnukselle vai eri Y-tunnuksille.

4.2 Kehitämme keskitettyä ratkaisua usealle pankille (esimerkiksi konsernin tai pankkiryhmän sisällä) tietojen toimittamiseksi rekisteriin. Miten toimitaan testivarmenteen kanssa?

Tuotannossa jokaisella ilmoitusvelvollisella luotonantajalla pitää olla oma varmenne. Varmenteella tunnistetaan tiedon lähde ja tiedot tallentuvat rekisteriin varmenteen mukaisesti. Jos yksi keskitetty taho toimittaa tietoja rekisteriin useamman eri luotonantajan puolesta, jokaisella näistä luotonantajista pitää olla oma varmenne.
Testauksessa voitte itse rajata, minkä kaikkien luotonantajien osalta testaatte aktiivisesti (ja haette myös varmenteen). Testauksen lisävarmenteita pyydetään Enter-portaalin yhteydenottolomakkeella.

4.3 Jos useampi taho testaa tietojen toimittamista rekisteriin yhden sidosryhmän puolesta, käytetäänkö testauksessa samaa varmennetta vai hakeeko jokainen taho oman erillisen varmenteen?

Testaukseen osallistuvat toimijat voivat testata sidosryhmän puolesta samalla keinotekoisella Y-tunnuksella ja testivarmenteella, kun rekisteriin toimitettavat tiedot ovat peräisin samalta luotonantajalta. Testivarmenteen voi kopioida niihin järjestelmiin, joissa sitä käytetään. Sidosryhmä voi myös pyytää lisätestivarmenteita, ja ne voidaan pyyntöön perustuen tilata joko samalle Y-tunnukselle tai usealle eri Y-tunnukselle. Lisätestivarmenteita voi pyytää Enter-portaalin yhteydenottolomakkeella.

4.4 Onko varmenteiden noutaminen mahdollista välineellä, jota normaalisti käytämme varmenteiden noutoon?

Tämä kannattaa selvittää välineen toimittajan kanssa ja dokumentaation pohjalta tarkemmin. Integraatiossa tarvittava Verohallinnon ja tulorekisterin varmennepalvelua koskeva dokumentaatio löytyy testivarmenneohjeesta ja varmennepalvelun rajapintakuvauksesta.

Lisäksi täydentävänä dokumentaationa on zip-paketti, joka sisältää PKI-järjestelmän skeemakuvauksen ja WSDL-kuvauksen: Varmennepalvelun tekninen rajapinta – ZIP – Sovelluskehittäjille

4.5 Tekninen yhteyshenkilö noutaa varmenteen. Tätä varten tarvitaan teknisen yhteyshenkilön puhelinnumero. Pitääkö numeron olla suomalainen?

Ei. Teknisen yhteyshenkilön puhelinnumero voi olla myös ulkomainen. Puhelinnumero pitää antaa kansainvälisessä muodossa maakoodin kanssa, ja numeroon pitää voida lähettää tekstiviestejä.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2023