Antopäivä
24.2.2023
Voimassaolo
24.2.2023 - Toistaiseksi

Kirjaudu Enter-portaaliin

Ohjetta on viimeksi päivitetty 27.7.2023. Lisätty kuva Enter-portaalin etusivusta ja täsmennetty kappaletta 3.1.

1 Keskeiset termit

Testaava organisaatio on positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa (739/2022) tarkoitettu ilmoitusvelvollinen elinkeinonharjoittaja, tietoja hyödyntävä elinkeinonharjoittaja, luottotietoyhtiö, viranomainen tai näitä edustava taho tai muu taho, joka osallistuu positiivisen luottotietorekisterin testaukseen.

Testauksen yhteyshenkilö on testaavan organisaation ensisijainen yhteyshenkilö positiivisen luottotietorekisterin testaukseen liittyvissä asioissa. Testauksen yhteyshenkilöitä voi olla vain yksi, mutta testaajia voi olla useita. Hanke on yhteydessä tarvittaessa testauksen yhteyshenkilöön testaukseen liittyvissä asioissa.

Tekninen yhteyshenkilö on testaavan organisaation testauksen aloitusilmoituksella nimeämä henkilö, jolle toimitetaan tiedot varmenteen noutamista varten.

Lisää termejä sidosryhmätestauksen ohjeissa ja positiivisen luottotietorekisterin sanastossa (suomi.fi).

2 Yleistä portaalista

Tämä ohje on tarkoitettu Enter-portaalin käyttäjille positiivisen luottotietorekisterin sidosryhmätestauksessa. Enter-portaali on ensisijainen yhteydenpitokanava testaavien organisaatioiden ja Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeen välillä. Testaavat organisaatiot voivat lähettää portaalin kautta kysymyksiä ja testaushavaintoja hankkeelle. Sidosryhmätestaus kuvataan yleisesti sidosryhmätestauksen ohjeissa.

Tässä ohjeessa kuvataan Enter-portaaliin rekisteröityminen ja eri yhteydenottolomakkeiden käyttötarkoitus. Lisäksi annetaan ohjeet siihen, miten portaalissa voi seurata omien tikettien etenemistä. Ohjeessa kuvataan, miten portaalin pääkäyttäjä lisää uusia käyttäjiä portaaliin, miten käyttäjätietoja muokataan ja miten pääkäyttäjien ja peruskäyttäjien rooleihin tehdään tarvittaessa muutoksia. Voit tutustua portaalin eri rooleihin ja niiden oikeuksiin tarkemmin kohdassa 4.

2.1 Enter-portaalin käyttö

Yksi henkilö testaavasta organisaatiosta rekisteröityy portaalin pääkäyttäjäksi. Rekisteröitymisen jälkeen pääkäyttäjä lisää portaaliin muita henkilöitä peruskäyttäjiksi.

Yksi henkilö testaavasta organisaatiosta rekisteröityy portaalin pääkäyttäjäksi ja lisää portaaliin muut käyttäjät. Tämän jälkeen pääkäyttäjä täyttää testauksen aloitusilmoituksen. Sidosryhmä ilmoittaa virheet ja havainnot portaalissa testauksen aikana ja varsinaisen testausajan jälkeen.

Kuva 1. Enter-portaalin käyttö eri vaiheissa.

Kun peruskäyttäjät on lisätty portaaliin, pääkäyttäjä täyttää testauksen aloitusilmoituksen. Ennen aloitusilmoituksen täyttämistä portaaliin pitää olla lisätty vähintään ne käyttäjät, jotka nimetään testauksen yhteyshenkilöksi ja tekniseksi yhteyshenkilöksi.

Testauksen aikana testaava organisaatio toimittaa tiedot virheistä ja muista havainnoista portaalissa. Lisäksi portaalissa voi ottaa yhteyttä hankkeeseen muissa testaukseen liittyvissä asioissa. Varsinaisen testausajan jälkeen eli rekisterin käyttöönoton jälkeen Enter-portaali on edelleen käytettävissä, jos testaavat organisaatiot haluavat jatkaa testausta. Jos tarvitset apua rekisteröitymiseen, ota yhteyttä positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella.

2.2 Rekisteröityminen

Yksi henkilö positiivisen luottotietorekisterin sidosryhmätestaukseen osallistuvasta organisaatiosta rekisteröityy Enter-portaaliin organisaationsa pääkäyttäjäksi.

Rekisteröidy Enter-portaaliin

Rekisteröityminen käsitellään hankkeessa. Kun rekisteröityminen on käsitelty, pääkäyttäjä saa sähköpostilla linkin, jonka kautta hän voi viimeistellä rekisteröitymisen ja asettaa portaaliin salasanan. Rekisteröitymisen jälkeen pääkäyttäjä lisää organisaation muut jäsenet portaaliin (lue lisää kohdasta 3.1).

Jos tarkoituksesi ei ole rekisteröityä pääkäyttäjäksi tai organisaatiosta joku toinen on jo rekisteröitynyt pääkäyttäjäksi, pyydä pääkäyttäjää lisäämään sinut peruskäyttäjäksi portaaliin. 

3 Lomakkeet

Portaalin etusivulla on linkit eri lomakkeisiin. Etusivulta voi siirtyä lisäämään uusia käyttäjiä portaaliin ja päivittämään käyttäjätietoja. Lisäksi voi seurata omia pyyntöjä ja niiden käsittelyä sekä hankkeen julkaisemia ajankohtaisia tiedotteita ja ohjeita.

Kuva 2. Enter-portaalin etusivu

Rekisteröitymisen jälkeen pääkäyttäjä voi kirjautua Enter-portaaliin. Portaalin etusivulla on linkit testaukseen liittyviin lomakkeisiin:

  • Testauksen aloitusilmoitus (mahdollista vain portaalin pääkäyttäjälle)
  • Testauksen havaintolomake
  • Yhteydenottopyyntö

Lisäksi etusivun kautta voi

  • lisätä uusia käyttäjiä portaaliin (mahdollista vain portaalin pääkäyttäjälle)
  • päivittää käyttäjätietoja
  • seurata omia pyyntöjä ja niiden käsittelyä
  • tarkastella hankkeen julkaisemia ajankohtaisia tiedotteita
  • siirtyä sidosryhmätestauksen ohjeisiin.

Voit avata lomakkeiden kenttäkohtaiset ohjeet painamalla kysymysmerkkiä.

3.1 Lisää uusia käyttäjiä

Pääkäyttäjä lisää muita henkilöitä portaalin peruskäyttäjiksi lomakkeella "Uusien käyttäjien lisääminen". Tämä lomake on näkyvissä portaalissa vain pääkäyttäjällä. Pääkäyttäjä voi avata lomakkeen portaalin etusivulta tai Kaikki lomakkeet -sivulta.

Portaaliin pitää lisätä organisaation peruskäyttäjiksi vähintään ne henkilöt, jotka toimivat testauksen yhteyshenkilönä ja teknisenä yhteyshenkilönä. Yhteyshenkilöt nimetään testauksen aloitusilmoituksessa, ja yhteyshenkilöitä voi muuttaa lomakkeella "Käyttäjätietojen päivitys".

Kun pääkäyttäjä lisää portaaliin uuden peruskäyttäjän, pääkäyttäjä ilmoittaa henkilön nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Pääkäyttäjän pitää myös valita peruskäyttäjälle kieli (suomi, ruotsi tai englanti). Kielivalinta määrittää, millä kielellä käyttäjä saa portaalin sähköposti-ilmoitukset.

Kun pääkäyttäjä on lisännyt uudet peruskäyttäjät portaaliin, kukin uusi käyttäjä saa sähköpostilla kertakäyttöisen linkin, jonka kautta käyttäjä viimeistelee rekisteröitymisen ja asettaa portaaliin salasanan. Sen jälkeen käyttäjä voi kirjautua portaaliin.

On hyvä huomata, että Enterissä sama henkilö voi toimia vain yhden organisaation nimissä. Kun henkilö lisätään käyttäjäksi Enteriin, hän voi kirjautua sähköpostiosoitteellaan vain sen organisaation portaalinäkymään, johon hänet on ensin lisätty. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena portaalissa, ja samaa sähköpostiosoitetta voi käyttää vain kerran.

3.2 Ilmoita testauksen aloittamisesta

Testaukseen osallistuvan organisaation pitää ilmoittautua testaukseen, jotta se saa testaamisen aloittamiseen tarvittavat tiedot. Pääkäyttäjä ilmoittaa organisaation testaukseen täyttämällä testauksen aloitusilmoituksen. Testauksen aloitusilmoitus on organisaatiokohtainen, eli kustakin testaavasta organisaatiosta tehdään vain yksi aloitusilmoitus.

Ennen aloitusilmoituksen täyttämistä organisaation pääkäyttäjän on lisättävä portaalin peruskäyttäjiksi henkilöt, jotka toimivat testauksen yhteyshenkilönä ja teknisenä yhteyshenkilönä. Tämän jälkeen pääkäyttäjä nimeää aloitusilmoituksessa testauksen yhteyshenkilön ja teknisen yhteyshenkilön. Valittavana ovat kaikki henkilöt, jotka pääkäyttäjä on lisännyt portaalin peruskäyttäjiksi.

Positiivisen luottotietorekisterin sidosryhmätestaus edellyttää testauksen käyttöehtojen hyväksymistä. Testauksen aloitusilmoitusta ei voi lähettää hyväksymättä käyttöehtoja.

Kun aloitusilmoitus on käsitelty hankkeessa, pääkäyttäjä saa testauksen aloituspaketin, joka sisältää mm. keinotekoisia henkilötunnuksia ja keinotekoisen Y-tunnuksen testausta varten. Testivarmenteen noutamiseen liittyvät tiedot toimitetaan tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse. Testivarmenne pitää noutaa 14 vuorokauden kuluessa viestin saapumisesta. Testivarmenteen noutaminen ohjeistetaan testivarmenneohjeessa

Jos tarvitset apua aloitusilmoituksen täyttämiseen, ota yhteyttä Enter-portaalin yhteydenottolomakkeella (lue lisää kohdasta 3.5).

3.3 Ilmoita testauksen havainnosta

Testauksen havaintolomakkeella voit ilmoittaa hankkeelle testaushavaintoja tai virhe-epäilyjä. Lomakkeessa on raportoitava mahdollisimman tarkasti, missä tilanteessa virhe on havaittu, ja siihen voi liittää mahdolliset kuvakaappaukset ja muut liitteet, esimerkiksi lähetetty aineisto tai vastaussanoma. Havaintolomakkeessa on kenttiä erilaisia tietoja varten, joten lomake itsessään ohjaa antamaan tarvittavia tietoja.

Virheet luokitellaan alla olevan taulukon mukaisesti (Taulukko 1). Testaaja antaa virheelle sopivaksi katsomansa virheluokan havaintoa kirjatessaan. Tarvittaessa virheluokkaa voidaan muuttaa. Lopullisen luokittelun tekevät virheilmoituksen käsittelijät.

Virheluokka Kuvaus
1 Kriittinen Vika, joka estää testauksen jatkumisen. Hyväksyttävää tapaa ongelman kiertämiseen ei ole.
2 Vakava Vika, joka estää vähintään järjestelmäkomponentin toiminnan. On kuitenkin olemassa hyväksyttävä tapa kiertää ongelma.
3 Keskivakava Vika, joka aiheuttaa järjestelmän väärän, vaillinaisen tai epäjohdonmukaisen tuloksen.
4 Vähäinen Pieni tai kosmeettinen vika, jolla on hyväksyttäviä kiertotapoja.

Taulukko 1. Virheluokkien kuvaukset. 

3.4 Päivitä käyttäjätietoja

3.4.1 Peruskäyttäjän ohje

Peruskäyttäjä, tekninen yhteyshenkilö ja testauksen yhteyshenkilö voivat päivittää vain omia yhteystietojaan lomakkeella ''Käyttäjätietojen päivitys''. Lomakkeeseen on linkki etusivulla, mutta pääset lomakkeeseen myös oman profiilikuvakkeesi kautta.

3.4.2 Pääkäyttäjän ohje

Pääkäyttäjä voi päivittää omien tietojensa lisäksi organisaationsa kaikkien käyttäjien yhteystietoja lomakkeella ''Käyttäjätietojen päivitys''. Käyttäjätietoja on päivitettävä, kun käyttäjien yhteystietoihin tulee muutoksia tai kun testauksen yhteyshenkilö, tekninen yhteyshenkilö tai pääkäyttäjä vaihtuu organisaatiossa. Vain pääkäyttäjä voi asettaa toisen käyttäjän pääkäyttäjäksi, testauksen yhteyshenkilöksi tai tekniseksi yhteyshenkilöksi.

Jokaisella organisaatiolla on oltava Enter-portaalissa pääkäyttäjä, testauksen yhteyshenkilö ja tekninen yhteyshenkilö. Jos esimerkiksi testauksen yhteyshenkilön rooli otetaan henkilöltä pois lomakkeella, lomakkeessa on valittava toinen henkilö yhteyshenkilöksi. Samalla henkilöllä voi tarvittaessa olla useampi kuin yksi rooli.

Yhteystietoja on tärkeä päivittää, jos testauksen tekninen yhteyshenkilö tai testauksen yhteyshenkilö vaihtuu testauksen aikana. Näin hankkeesta voidaan tarvittaessa viestiä testaukseen liittyvissä asioissa oikeille henkilöille.

3.5 Ota yhteyttä

Voit olla hankkeeseen yhteydessä täyttämällä yhteydenottolomakkeen Enter-portaalissa. Voit olla yhteydessä testaamiseen liittyvissä asioissa, jotka eivät liity testauksen aikaisiin havaintoihin. Testauksen havainnoista ilmoitetaan erillisellä lomakkeella (ks. kohta 3.3). Yhteydenottolomakkeella voit esimerkiksi esittää sidosryhmätestaukseen liittyviä kysymyksiä, ottaa yhteyttä testiaineistoa koskevissa asioissa, pyytää uusia testivarmenteita tai antaa palautetta. Jos yhteydenotto koskee jotain muuta kuin sidosryhmätestausta, ota hankkeeseen yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen luottotietorekisteri@vero.fi.

Voit ilmoittaa yhteydenottolomakkeella myös Enter-portaalin häiriöstä. Jos häiriö kuitenkin estää lomakkeen käytön, voit käyttää positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla julkaistua lomaketta.

4 Roolit Enter-portaalissa

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Rooli Kuvaus Lomakkeet Tikettien näkyvyys
Pääkäyttäjä

-Rekisteröityy portaaliin.
- Lisää peruskäyttäjät portaaliin.
- Voi päivittää kaikkien käyttäjien yhteystietoja ja rooleja portaalissa.
- Vastaanottaa testauksen aloituspaketin.

- Uusien käyttäjien lisääminen
- Käyttäjätietojen päivittäminen (kaikkien käyttäjien tiedot, myös roolien muutokset)
- Testauksen aloitusilmoitus
- Testauksen havaintolomake
-Yhteydenotto-lomake
- Voi seurata ja kommentoida kaikkia oman organisaationsa tikettejä.
Peruskäyttäjä - Rekisteröityy portaaliin sen jälkeen, kun pääkäyttäjä on lisännyt peruskäyttäjäksi.
- Voi päivittää omia käyttäjätietojaan.
- Käyttäjätietojen päivittäminen (omat tiedot)
- Testauksen havaintolomake
- Yhteydenottolomake
- Voi seurata ja kommentoida omia tikettejään.
Testauksen yhteyshenkilö (peruskäyttäjä) - Rekisteröityy portaaliin sen jälkeen, kun pääkäyttäjä on lisännyt peruskäyttäjäksi.
- Nimetään testauksen aloitusilmoituksella.
- Toimii testauksen yhteyshenkilönä hankkeelle.

- Käyttäjätietojen päivittäminen (omat tiedot)
- Testauksen havaintolomake
- Yhteydenottolomake
- Voi seurata ja kommentoida omia tikettejään.
Tekninen yhteyshenkilö (peruskäyttäjä) - Rekisteröityy portaaliin sen jälkeen, kun pääkäyttäjä on lisännyt peruskäyttäjäksi.
- Nimetään testauksen aloitusilmoituksella.
- Toimii teknisenä yhteyshenkilönä hankkeelle.
- Vastaanottaa testivarmenteen noutamiseen liittyvät tiedot.
- Käyttäjätietojen päivittäminen (omat tiedot)
- Testauksen havaintolomake
- Yhteydenottolomake
- Voi seurata ja kommentoida omia tikettejään.

Taulukko 2. Roolit Enter-portaalissa.

5 Muut toiminnot

5.1 Omien tikettien seuranta

Voit seurata omien tikettiesi käsittelyä portaalin etusivun kohdasta "Omat tiketit".
Enter-portaali lähettää sinulle sähköposti-ilmoituksen, kun

tikettisi on vastaanotettu

tarvitsemme sinulta tikettiisi liittyviä lisätietoja

tikettisi on ratkaistu.


Jos et halua vastaanottaa sähköposti-ilmoituksia tikettien käsittelystä, voit ilmoittaa asiasta hankkeelle yhteydenottolomakkeella.

Portaalissa pääkäyttäjä pystyy seuraamaan ja kommentoimaan oman organisaationsa kaikkia tikettejä. Peruskäyttäjät pystyvät seuraamaan ja kommentoimaan portaalissa vain omia tikettejään.

Tiketit suljetaan 7 päivän kuluttua siitä, kun ne on ratkaistu. Suljettua tikettiä ei voi enää kommentoida. Jos haluat, että asiasi otetaan uudelleen käsittelyyn, täytä uusi lomake portaalissa.

5.2 Unohtunut salasana

Jos olet unohtanut salasanasi, voit asettaa uuden salasanan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Saat sähköpostilla linkin, jolla voit asettaa uuden salasanan. Tämän jälkeen voit kirjautua portaaliin uudella salasanalla.

5.3 Enterin ongelmatilanteet

Jos Enter-portaalin käytössä ilmenee ongelma, toimi seuraavasti:

Jos pääset kirjautumaan sisälle portaaliin ja pystyt käyttämään lomakkeita, ilmoita ongelmasta tai havainnosta yhteydenottolomakkeella.

Jos et pääse kirjautumaan portaaliin, ota yhteyttä positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla julkaistulla lomakkeella.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.10.2023