Ná diŋgot nuppástusvearrokoartta jahkái 2021 OmaVero -bálvalusas

 1. Vállje OmaVero ovdasiiddus Toiminnot-čuoggás "Verokortit ja ennakkovero" -liŋkka.

 2. Oainnat fámus leahkki vearrokoartat dieđuid. Coahkkal "Avaa verokortti", oaččut oidnosii fámus leahkki vearrokoartat ja sáhtát vurket dahje čálihit dan alccet.

 3. Jos hálidat dahkat vearrokortiidat nuppástusaid, coahkkal "Tilaa uusi verokortti".

 4. Vuosttas muttus oainnat áššehasdieđuidat. Jos dieđut leat riekta, sirdás muddui 2. Ovdadevdojun boađut ja geahpádusat (Esitäytetyt tulot ja vähennykset).

 5. Dárkkis dieđuidat boađuin ja daga dárbbašlaš nuppástusaid.

  Ovdamearkan: Jos árvvoštallan bálkkás lea nuppástuvvan, vállje jogo: "Almmuhan árvvoštallama oppa jagi bálkkás " dahje "Álmmuhan árvvoštallama loahppajagi bálkkás". ("Ilmoitan arvion koko vuoden palkasta" tai "Ilmoitan arvion loppuvuoden palkasta".)

  Muitte almmuhit jagi álggus ožžon bálkká ja dás máksán ovdavearu.

  Go dieđut leat riekta, sirdás muddui 3. Eará boađut (Muut tulot).

 6. Jos dus leat eará boađut go bálkáboađut , almmut daid dán muttus.

  Ovdamearkan: Jos oaččut láigoboađuid, vállje molssaevttu "Kyllä", de beasat almmuhit dieđuid.

  Go dieđut leat riekta, sirdás muddui 4. Eará geahpádusat (Muut vähennykset).

 7. Almmut vejolaš geahpádusaid dán muttus.

  Ovdamearkan: Vistti ja bargosaji gaskasaš mátkegolut beasat almmuhit válljemin "Kyllä" čuoggás "Mátkegolut " ("Matkakulut".) (Geahča ráva Ná almmuhan mátkegoluid OmaVeros [Näin ilmoitan matkakulut OmaVerossa]).

  Go dieđut leat riekta, sirdás muddui 5. Doaimmahanvuohki (Toimitustapa).

 8. Vállje vearrokoartta fápmuiboahtinbeaivi ja doaimmahanvuohki.

  Sáhtát oažžut vearrokoartta dušše OmaVero -bálvalussii dahje OmaVero lassin poastta bokte iežat dahje du bargoaddi čujuhussii.

 9. Ovdal go sáddet dieđuid, dárkkis daid.

  Dárbbu mielde sáhtát divvut dieđuid. Beasat ovddit muttuide coahkkalemiin ”Edellinen”.

  Jos háliidat joatkit deavdima maŋŋil, vállje "Tallenna keskeneräisenä". Vearrohálddahus ii gieđahla almmuhusa, ovdal go leat sádden dan.

 10. Jos dieđut leat riekta, vállje "Lähetä"

  Go leat sádden dieđuid, ođđa vearrokoarta doaimmahuvvo dán vuostáváldái gean leat válljen. Vearrokoartta dieđut oidnojit maiddái OmaVero -bálvalusas.