Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

Verokorttimallit vuodelle 2020

Palkkatulon verokortti

Verokorteilla ei enää ole lainkaan palkkakausikohtaisia tulorajoja (vaihtoehto A), vaan verokortilla on ainoastaan vuosituloraja. Ennakonpidätys toimitetaan ennakonpidätysprosentin mukaan verokorttiin merkittyyn tulorajaan asti. Tulorajan ylittävältä osalta ennakonpidätys toimitetaan lisäprosentin mukaan. Maksajan on otettava tulorajassa huomioon kaikki verokortin voimassaoloaikana maksamansa suoritukset. Jos saman verokortin perusteella toimitetaan ennakonpidätys esimerkiksi palkasta ja työkorvauksesta, kumpikin tulo on otettava huomioon tulorajan seurannassa.

Verokortin vuosituloraja vastaa 12,5 kuukauden palkkaa. Siihen sisältyy lomaraha, joka on arvioitu puolen kuukausipalkan suuruiseksi. Tuloraja ajalle 1.2.‒31.12. on saatu jakamalla vuositulo 12,5:llä ja kertomalla saatu luku 11,5:llä.

Merillä työskenteleville verokorttiin on merkitty merityötulon ennakonpidätystä varten omat prosentit. Näitä ennakonpidätysprosentteja voi käyttää vain merityötulon maksaja (laivanisäntä).

Palkkaverokortti 2020 (kuva, pdf)

Muutosverokortit

Jos työntekijä muuttaa ennakonpidätysprosenttia vuoden aikana, on hänen aina esitettävä uusi verokortti työnantajalle. 

Vuoden 2020 perusverokortit ja muutosverokortit ovat lähes saman näköisiä. Muutosverokortin otsikossa lukee "Muutosverokortti 2020".

Rajoitetusti verovelvollisen verokortti

Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä voi pyytää verotusmenettelylain (VML) mukaista verotusta ansiotuloista. Työntekijän tulee hakea verotoimistosta suomalaista työnantajaa varten rajoitetusti verovelvollisen muutosverokortti.

Rajoitetusti verovelvollisen muutosverokortti 2020

Jos työntekijä ei toimita Rajoitetusti verovelvollisen muutosverokorttia, toimitetaan tulosta lähdevero.

Yleistä rajoitetusti verovelvollisen verotuksesta

Vuodelle 2019 tehtyä Rajoitetusti verovelvollisen muutosverokorttia ei saa käyttää tammikuun 2020 palkan maksussa, koska vaatimus verotusmenettelylain mukaisesta verotuksesta on tehtävä verovuosikohtaisesti.

Jos asiakkaalle on vuodelle 2019 myönnetty Rajoitetusti verovelvollisen muutosverokortti ja hän haluaa verotusmenettelylain mukaisen verotuksen myös vuonna 2020, tulee vuodelle 2020 toimittaa uusi verokortti. Jos verokorttia ei toimiteta, peritään suorituksesta lähdevero 35 %:n mukaan.

Lähdeverokortti

Rajoitetusti verovelvollisen tuloista peritään lähdevero, mikäli työntekijä ei toimita rajoitetusti verovelvollisen muutosverokorttia. Lähdevero on tulojen suuruudesta riippumaton lopullinen vero.

Suomalainen työnantaja perii palkasta 35 %:n suuruisen lähdeveron palkkaa maksaessa. Mikäli verokortissa on merkintä lähdeverovähennyksestä (17 euroa päivässä tai 510 euroa kuukaudessa), palkasta voidaan vähentää lähdeverovähennys ennen veron perimistä. Mikäli tulon saaja on esiintyvä taiteilija tai urheilija, tulosta peritään 15 %:n suuruinen lähdevero verokortin mukaan.

Lähdeverokortti 2020