Verokorttimallit vuodelle 2021

Palkkatulon verokortti

Ennakonpidätys toimitetaan ennakonpidätysprosentin mukaan verokorttiin merkittyyn tulorajaan asti. Tulorajan ylittävältä osalta ennakonpidätys toimitetaan lisäprosentin mukaan.

Maksajan on otettava tulorajassa huomioon kaikki verokortin voimassaoloaikana maksamansa suoritukset. Jos saman perusverokortin perusteella toimitetaan ennakonpidätys esimerkiksi palkasta ja ansiotuloa olevasta käyttökorvauksesta, kumpikin tulo on otettava huomioon tulorajan seurannassa.

Huomaa, että palkan verokorttia ei voi käyttää työkorvauksen maksussa, vaan työkorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys työkorvausta varten annetun verokortin mukaan.

Vuoden 2021 perusverokortit ja muutosverokortit ovat lähes saman näköisiä:

  • Perusverokortin otsikossa lukee Verokortti 2021.
  • Vuoden 2021 palkan perusverokortille on lisätty ohjaus, mihin saakka verokorttia voi käyttää.
  • Verokortin loppuun on lisätty palkansaajaa varten tieto koko vuoden tuloarviosta.

Verokortin vuosituloraja vastaa 12,5 kuukauden palkkaa. Siihen sisältyy lomaraha, joka on arvioitu puolen kuukausipalkan suuruiseksi. Tuloraja ajalle 1.2.ā€’31.12. on saatu jakamalla vuositulo 12,5:llä ja kertomalla saatu luku 11,5:llä.

Merillä työskenteleville verokorttiin on merkitty merityötulon ennakonpidätystä varten omat prosentit. Näitä ennakonpidätysprosentteja voi käyttää vain merityötulon maksaja (laivanisäntä).

Perusverokortti 2021.(kuva,pdf)

Muutosverokortit

Työnantajan tulee kertoa työntekijöilleen saako työnantaja muutosverokortin tiedot sähköisesti rajapinnan avulla vai pitääkö työntekijän aina esittää muutosverokortti.

Vuoden 2021 perusverokortit ja muutosverokortit ovat lähes saman näköisiä. Muutosverokortin otsikossa lukee Muutosverokortti 2021. Muutosverokortti koskee vain sitä tuloa, jota varten se on laskettu.

Työkorvausta varten tarvitaan erillinen verokortti. Palkan verokorttia ei voi käyttää työkorvauksen maksussa.

Rajoitetusti verovelvollisen verokortti

Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä voi pyytää verotusmenettelylain (VML) mukaista verotusta ansiotuloista. Työntekijän tulee hakea verotoimistosta suomalaista työnantajaa varten rajoitetusti verovelvollisen muutosverokortti.

Rajoitetusti verovelvollisen muutosverokortti 2021 (kuva, pdf)

Jos työntekijä ei toimita Rajoitetusti verovelvollisen muutosverokorttia, toimitetaan tulosta lähdevero.

Yleistä rajoitetusti verovelvollisen verotuksesta

Vuodelle 2020 tehtyä Rajoitetusti verovelvollisen muutosverokorttia ei saa käyttää tammikuun 2021 palkan maksussa, koska vaatimus verotusmenettelylain mukaisesta verotuksesta on tehtävä verovuosikohtaisesti.

Jos asiakkaalle on vuodelle 2020 myönnetty Rajoitetusti verovelvollisen muutosverokortti ja hän haluaa verotusmenettelylain mukaisen verotuksen myös vuonna 2021, tulee vuodelle 2021 toimittaa uusi verokortti. Jos verokorttia ei toimiteta, peritään suorituksesta lähdevero 35 %:n mukaan.

Lähdeverokortti

Rajoitetusti verovelvollisen tuloista peritään lähdevero, mikäli työntekijä ei toimita rajoitetusti verovelvollisen muutosverokorttia. Lähdevero on tulojen suuruudesta riippumaton lopullinen vero.

Suomalainen työnantaja perii palkasta 35 %:n suuruisen lähdeveron palkkaa maksaessa. Mikäli verokortissa on merkintä lähdeverovähennyksestä (17 euroa päivässä tai 510 euroa kuukaudessa), palkasta voidaan vähentää lähdeverovähennys ennen veron perimistä. Mikäli tulon saaja on esiintyvä taiteilija tai urheilija, tulosta peritään 15 %:n suuruinen lähdevero verokortin mukaan.

Lähdeverokortti 2021 (kuva, pdf)