Näin veroprosentti muodostuu

Millä tuloilla ja vähennyksillä veroprosentti vuodelle 2018 on laskettu

Verohallinto on laskenut vuoden 2018 veroprosentit yleensä vuoden 2016 verotuksen tulo- ja vähennystietojen perusteella. Jos olet ilmoittanut vuoden 2017 tai 2018 tulo- ja vähennystietoja Verohallintoon, esimerkiksi hakiessasi muutosta verokorttiin, niin veroprosentti on laskettu näillä tiedoilla.

Veroprosentin laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset näkyvät verokortin mukana lähetetyssä selvitysosassa.

Pääomatulot ja veroprosentti

Alle 7 000 euron suuruiset pääomatulot on pääsääntöisesti otettu huomioon verokortin veroprosentissa. Tämän vuoksi veroprosenttisi saattaa olla suurempi, mutta pääomatuloista esim. vuokratuloista ei tule erillistä ennakkoverolippua.

Vuoden 2018 veroperusteet

Vuoden 2018 veroprosentteja laskettaessa on otettu huomioon:

 • Valtion tuloveroasteikko 2018
 • sairaanhoitomaksu palkkatulosta 0,00% ja eläke- ja etuustulosta 1,36 % (ja mahdollinen korotus + 0,17 %)
 • päivärahamaksu 0,00 %, jos palkka- ja työtulot ovat alle 14 020 euroa ja 1,53%, jos tulot ovat 14 020 euroa tai enemmän.
 • Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018
 • tulonhankkimisvähennys 750 euroa, enintään palkkatulon määrä
 • palkka- ja yrittäjätulosta tehtävä kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, enintään 3 570 euroa
 • palkka- ja yrittäjätulosta tehtävä työtulovähennys, enintään 1 540 euroa
 • matkakuluvähennys enintään 7 000 euroa 750 euron omavastuuosuuden ylittävältä osalta
 • asuntovelan ja tulonhankkimisvelan korot
 • ammattiyhdistys- ja työttömyyskassamaksut
 • vähennyskelpoiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
 • työntekijän eläkemaksun (6,35 % tai 7,85 %) ja työttömyysvakuutusmaksun (1,90 %) perusteella tehtävä vähennys (työnantaja perii maksun nettopalkasta ja vastaava määrä vähennetään verotuksessa)
 • yleisradiovero 2,5 %, jos tulot ovat 14 000 euroa tai enemmän
 • eläketulon lisävero 5,85 %, jos eläketulo ylittää 47 000 euroa
 • perusvähennys 3 100 euroa

Miten voin korottaa veroprosenttia

Veroprosentin korotusta ei tarvitse pyytää Verohallinnolta. Voit itse ilmoittaa työnantajalle tai muulle tulon maksajalle verokorttiin merkittyä suuremman perus- tai lisäprosentin. Korottaminen saattaa olla tarpeen, jos veroprosentin laskemisessa on käytetty sellaisia vähennyksiä, joita sinulla ei ole enää vuonna 2018 (esimerkiksi tulonhankkimiskuluja tai korkoja).

Miten voit alentaa veroprosenttia

Veroprosenttiin voi hakea alennuksen verkosta tai verotoimistosta, jos tulot ovat olennaisesti pienemmät tai vähennykset olennaisesti suuremmat kuin verokortin selvitysosassa.

Hae verokortti OmaVerossa

Saat mahdollisen liian suuren veroprosentin veronpalautuksena korkoineen, jos et hae muutosta lainkaan. Muutosta voi hakea myöhemminkin kuin alkuvuonna ja saat saman hyödyn jo vuoden 2018 aikana.

Esimerkki: Tulot kuukaudessa ovat 2 000 euroa ja perusprosentti on 32. Käteen jää verojen jälkeen 1 360 euroa kuukaudessa. Muutosta haetaan maaliskuusta alkaen. Muutoksen johdosta veroprosentti laskee 30 prosenttiin, jolloin käteen jää 1 400 euroa kuukaudessa.

Jos muutoksenhaku siirretään marraskuuhun, perusprosentti on muutoksen jälkeen 22 ja käteen jää kuukaudessa 1 560 euroa. Vuositasolla muutos on sama 400 euroa kuin edellä.

Katso ohjeet uuden verokortin hakemiseen

Ennakonpidätystiedot sähköisesti riittää työnantajalle

Sinun ei tarvitse toimittaa eikä esittää verokorttia työnantajalle, jos työnantaja on saanut työntekijän ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta.

Lisätietoa siitä kuinka työnantajan tulee informoida työntekijää verokorttiasioissa