Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Eläkettä Ruotsista

Ruotsi on päättänyt lopettaa takuueläkkeen maksamisen ulkomaalaisille. Ruotsin takuueläke on mukana verokortin laskennassa, joten vuoden 2023 perusverokortille tulee liian suuri veroprosentti. Näissä tilanteissa on aina syytä tehdä verokorttimuutos OmaVerossa tai soittamalla palvelunumeroon 029 497 000.

Jos saat eläkettä Ruotsista, Ruotsi verottaa sen. Eläke vaikuttaa silti myös Suomen verotukseen. Voit hakea Suomen eläkettä varten verokortin, jonka veroprosentissa on otettu huomioon Ruotsin eläke. Kun maksat korkeampaa veroprosenttia Suomen eläkkeestä vuoden mittaan, et joudu jälkikäteen maksamaan jäännösveroa ja mahdollisia korkoja.

Jos Ruotsista saadun eläkkeen määrä ylittää 7 000 euroa, sille määrätään ennakkovero. Kun haet uutta verokorttia tai teet muutosverokortin, voit valita, maksatko tulosta verot ennakkoverona vai otetaanko eläke huomioon kuluvan vuoden veroprosentissasi. 

Hae verokorttia tai ennakkoveroa eläkettä varten OmaVerossa

Ilmoita ulkomailta saamasi eläke ja ulkomaille maksettu vero kohdassa Ulkomaantulot.

Jos haet verokorttia paperilomakkeella, täytä seuraavat lomakkeet:

Jos muutit Suomeen tai aloit saada eläkettä Ruotsista vasta 4.4.2008 jälkeen, eläkkeesi verotuksessa käytetään ns. hyvitysmenetelmää. Ruotsin eläke verotetaan Suomessa, mutta Suomen verosta hyvitetään eli vähennetään Ruotsin vero. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin Ruotsin eläkkeestä Suomessa menevä vero.

Eläketulon verotukseen Ruotsissa vaikuttaa se, pidetäänkö sinua Ruotsissa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollisena.

Näin sinua verotetaan Ruotsissa

Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeestä peritään Ruotsiin yleensä niin sanottu SINK-vero, jonka määrä on vuodesta 2018 lähtien ollut 25 %. Jos saat Ruotsista sosiaalivakuutuksen perusteella yleistä eläkettä (allmän pension), osa eläkkeestä voi olla verovapaata Ruotsissa.

Verovapaa osa on vuonna 2021 enintään 3055 SEK ja vuonna 2020 enintään 3 035 SEK kuukaudessa. Jos Ruotsista maksettava eläke jää kokonaan alle verovapaan osan, Ruotsi ei pidätä eläkkeestä lainkaan veroa.

Pohjoismainen verosopimus muuttui vuoden 2009 alussa. Jos asuit sopimuksen allekirjoituspäivänä 4.4.2008 Suomessa ja sait eläkettä Ruotsista, eläkkeesi verotus ei ole muuttunut eli Ruotsista saamaasi eläkkeenverotuksessa käytetään edelleen ns. vapautusmenetelmää. Jos sinulla on eläke- tai ansiotuloa myös Suomesta, Suomen veroprosentti lasketaan kaikkien tulojesi (Suomen tulo + Ruotsin tulo) perusteella. Joudut kuitenkin maksamaan veroa Suomeen vain Suomesta saamastasi tulosta. Vapautusmenetelmää sovelletaan niin kauan kuin asut keskeytyksettä Suomessa.

Ruotsin eläke ja Suomen veroilmoitus

Laita vuoden alussa talteen ruotsalaiselta eläkelaitokselta saamasi selvitys eläkkeestä (kontrolluppgift). Tarvitset selvitystä keväällä, kun tarkistat Suomen veroilmoituksen. Suomen veroilmoitukseen ja verotuspäätökseen on yleensä merkitty näkyviin Ruotsista saamasi eläke ja sen vaikutus Suomen verotukseen.

Kun saat Suomen veroilmoituksen, toimi näin:

Ilmoita tiedot OmaVerossa

Jos ilmoitat paperilomakkeella, ilmoita tulot lomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot.

Katso ohjeet asiointiin paperilomakkeilla

Jos korjattavaa tai lisättävää ei ole, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2022