Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Jos saat eläkettä Suomesta Espanjaan vuosina 2019āˆ’2021

Suomen ja Espanjan välillä on solmittu uusi verosopimus, jota on sovellettu 1.1.2019 alkaen. Verosopimuksen mukaan maksat veroa Suomeen eläkkeestä, jota saat Suomesta. 

Eläkkeet, jotka perustuvat liikennevakuutukseen tai vastaavaan muuhun riskivakuutukseen, verotetaan kuitenkin vain Espanjassa.

Yksityissektorin eläke verotetaan kolme ensimmäistä vuotta vain Espanjassa

Yksityissektorin eläkkeitä koskee kuitenkin kolmen vuoden siirtymäaika vuosina 20192021, jolloin et maksa eläkkeestä veroa Suomeen. Tämä edellyttää, että Suomesta saamasi eläke on sinulle veronalaista tuloa Espanjassa.

Jos Suomesta saamasi yksityissektorin eläke ei ole veronalaista Espanjassa, maksat eläkkeestä veroa Suomeen heti 1.1.2019 alkaen.

Kolmen vuoden siirtymäsäännöksen soveltaminen siis edellyttää, että Suomesta saamasi eläke on yksityissektorin eläkettä ja se on veronalaista Espanjassa. Siirtymäsäännös voi soveltua Suomesta saamaasi eläkkeeseen, vaikka et tosiasiassa maksaisi eläkkeestä veroa Espanjassa siitä syystä, että kokonaistulosi jäävät alle tietyn rajan tai sinulla on paljon verovähennyksiä - kunhan eläke on veronalaista Espanjassa.

Maksat kuitenkin eläkkeestäsi Suomeen sairaanhoitomaksun (sh-maksu), jos Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista Espanjalle.

Suomessa määrättävästä verosta vähennetään Espanjaan maksettu vero

Yleensä verosopimusten mukaan mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan henkilön asuinvaltion verotuksessa. Kuitenkin Espanjan verosopimuksen mukaan eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta eläke maksetaan (ns. käänteinen hyvitys).

Vuosina 2019−2021 käänteinen hyvitys kuitenkin soveltuu vain niihin eläkkeisiin, joihin ei sovellu kolmen vuoden siirtymäsäännös eli käytännössä näihin eläkkeisiin:

  • vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, jonka olet itse ottanut
  • YEL- tai MYEL-vakuutukseen perustuva eläke
  • kansaneläke.

Jos Espanjassa asuessasi saat Suomesta eläkettä, josta sinun on maksettava veroa Suomeen, Suomen verotuksessa vähennetään tästä eläkkeestä Espanjaan maksamasi vero. Laske Suomesta saamaasi eläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero samassa suhteessa kuin tämä eläke on kaikista Espanjassa veronalaista tuloistasi.

Esimerkki: Saat Suomesta itse otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaa eläkettä 20 000 e vuodessa. Lisäksi saat Suomesta 30 000 e vuodessa työeläkettä, johon soveltuu siirtymäsäännös. Sinulla ei ole muita Espanjassa veronalaisia tuloja. Maksat eläkkeistä Espanjaan veroa yhteensä 15 000 e.

Itse otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaan eläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero lasketaan seuraavasti:

Suomesta saatu vapaaehtoinen eläke 20 000 jaetaan kaikkien Espanjassa veronalaisten tulojen yhteismäärällä 50 000 ja kerrotaan tulos Espanjan veron yhteismäärällä 15 000. 

6 000 e (20 000/50 000 x 15 000).  

Siten Suomesta saatuun vapaaehtoiseen eläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero on 6 000 euroa.  

Huom! Julkisesta palveluksesta ansaitun eläkkeen kaksinkertainen verotus poistetaan kuitenkin normaalisti asuinvaltiossa eli Espanjassa.

Veroilmoitus 2021

Saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä 2022. Tarkista, että tiedot ovat oikein.

Jos kolmen vuoden siirtymäsäännöstä ei ole huomioitu veroilmoituksellasi oikein, rastita Omaverossa tai lomakkeella 50A kohta "Vaadin, että minua pidetään verosopimuksen mukaan ulkomailla asuvana" ja anna vapaamuotoinen selvitys asiasta.   

Tarvittaessa korjaa Espanjaan maksetun veron määrä OmaVerossa kohdassa Ulkomaille maksettavat verot tai lomakkeella 50A kohdassa Ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys).

Sairaanhoitomaksu maksetaan Suomeen

Vaikka asuisit pysyvästi Espanjassa, Suomi yleensä korvaa sairaanhoitokulusi Espanjalle. Sen vuoksi sinun on maksettava Suomeen vakuutetun sairaanhoitomaksua, joka on alle 2 % eläkkeestä. Sairaanhoitokulujen korvaamista säätelevät EU:n sosiaaliturva-asetukset.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.3.2022