Veroprosentin laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset 2020

Saat vuoden 2020 verokortin sekä OmaVeroon että postitse joulu-tammikuussa. Verokortti tulee voimaan 1.2.2020. Vuoden 2020 verokortin veroprosentti perustuu vuoden 2018 verotuksen tulo- ja vähennystietoihin. 

Jos olet hakenut muutosverokorttia vuodelle 2019, vuoden 2020 veroprosentti on laskettu muutosverokorttia varten ilmoitettujen tietojen perusteella.

Veroprosentin laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset näkyvät verokortin mukana lähetetyssä päätöksessä.

Pääomatulot ja veroprosentti

Alle 7 000 euron suuruiset pääomatulot on pääsääntöisesti otettu huomioon verokortin veroprosentissa. Tämän vuoksi veroprosenttisi saattaa olla suurempi, mutta pääomatuloista esim. vuokratuloista ei tule erillistä tilisiirtoa.

Vuoden 2020 veroperusteet

Vuoden 2020 veroprosentteja laskettaessa on otettu huomioon:

 • Valtion tuloveroasteikko 2020
 • sairaanhoitomaksu palkkatulosta 0,68 %, eläke- ja etuustulosta sekä muista tuloista 1,65 %
 • päivärahamaksu 0,00 %, jos palkka- ja työtulot ovat alle 14 574 euroa ja 1,18 %, jos tulot ovat 14 574 euroa tai enemmän.
 • Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2020
 • tulonhankkimisvähennys 750 euroa, enintään palkkatulon määrä
 • palkka- ja yrittäjätulosta tehtävä kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, enintään 3 570 euroa
 • palkka- ja yrittäjätulosta tehtävä työtulovähennys, enintään 1 770 euroa
 • matkakuluvähennys enintään 7 000 euroa 750 euron omavastuuosuuden ylittävältä osalta
 • asuntovelan ja tulonhankkimisvelan korot. Asuntovelan korosta 15 % on vähennyskelpoista.
 • ammattiyhdistys- ja työttömyyskassamaksut
 • vähennyskelpoiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
 • työntekijän eläkemaksun (7,15 % tai 8,65 %) ja työttömyysvakuutusmaksun (1,25 %) perusteella tehtävä vähennys (työnantaja perii maksun nettopalkasta ja vastaava määrä vähennetään verotuksessa)
 • yleisradiovero 2,5 %, jos tulot ovat 14 000 euroa tai enemmän
 • eläketulon lisävero 5,85 %, jos eläketulo ylittää 47 000 euroa
 • kunnallisverotuksen perusvähennys 3 540 euroa

Verokortin veroprosenttia voi muuttaa

Katso ohjeet uuden verokortin muuttamiseen

Ennakonpidätystiedot sähköisesti työnantajalle

Sinun ei tarvitse esittää verokorttia työnantajalle, jos työnantajasi on saanut työntekijän ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta.

Lisätietoa siitä kuinka työnantajan tulee informoida työntekijää verokorttiasioissa