Veroprosentin laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset 2021

Saat vuoden 2021 verokortin sekä OmaVeroon että postitse joulu-tammikuussa. Verokortti tulee voimaan 1.2.2021. Vuoden 2021 verokortin veroprosentti perustuu vuoden 2019 verotuksen tulo- ja vähennystietoihin. 

Jos olet hakenut muutosverokorttia vuodelle 2020, vuoden 2021 veroprosentti on laskettu muutosverokorttia varten ilmoitettujen tietojen perusteella.

Veroprosentin laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset näkyvät verokortin mukana lähetetyssä päätöksessä.

Pääomatulot ja veroprosentti

Enintään 7 000 euron suuruiset tulot on pääsääntöisesti otettu huomioon verokortin veroprosentissa. Tämän vuoksi veroprosenttisi saattaa olla suurempi, mutta tuloista esimerkiksi vuokratuloista ei tule erillistä tilisiirtoa.

Vuoden 2021 veroperusteet

Vuoden 2021 veroprosentteja laskettaessa on otettu huomioon:

 • Valtion tuloveroasteikko 2021
 • Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2021
 • sairaanhoitomaksu palkkatulosta 0,68 %, eläke- ja etuustulosta sekä muista tuloista 1,65 %
 • päivärahamaksu 0,00 %, jos palkka- ja työtulot ovat alle 14 766 euroa ja 1,36 %, jos tulot ovat 14 766 euroa tai enemmän.
 • tulonhankkimisvähennys 750 euroa, enintään palkkatulon määrä
 • palkka- ja yrittäjätulosta tehtävä kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, enintään 3 570 euroa
 • palkka- ja yrittäjätulosta tehtävä työtulovähennys, enintään 1 840 euroa
 • matkakuluvähennys enintään 7 000 euroa 750 euron omavastuuosuuden ylittävältä osalta
 • asuntovelan ja tulonhankkimisvelan korot. Asuntovelan korosta 10 % on vähennyskelpoista.
 • ammattiyhdistys- ja työttömyyskassamaksut
 • vähennyskelpoiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
 • työntekijän eläkemaksun (7,15 % tai 8,65 %) ja työttömyysvakuutusmaksun (1,40 %) perusteella tehtävä vähennys (työnantaja perii maksun nettopalkasta ja vastaava määrä vähennetään verotuksessa)
 • yleisradiovero 2,5 % tulojen yhteismäärän 14 000 euron ylittävästä osasta
 • Ahvenanmaan mediamaksu 110 euroa, jos tulot ylittävät 14 000 euroa
 • eläketulon lisävero 5,85 %, jos eläketulo ylittää 47 000 euroa
 • kunnallisverotuksen perusvähennys 3 630 euroa

Verokortin veroprosenttia voi muuttaa

Katso ohjeet uuden verokortin muuttamiseen

Ennakonpidätystiedot sähköisesti työnantajalle

Sinun ei tarvitse esittää verokorttia työnantajalle, jos työnantajasi on saanut työntekijän ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta.

Lisätietoa siitä kuinka työnantajan tulee informoida työntekijää verokorttiasioissa