Veroprosentin laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset 2019

Saat vuoden 2019 verokortin sekä OmaVeroon että postitse joulu-tammikuussa. Verokortti tulee voimaan 1.2.2019. Vuoden 2019 verokortin veroprosentti perustuu yleensä vuoden 2017 verotuksen tulo- ja vähennystietoihin. 

Jos olet hakenut muutosverokorttia vuodelle 2018, vuoden 2019 veroprosentti on laskettu muutosverokorttia varten ilmoitettujen tietojen perusteella.

Veroprosentin laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset näkyvät verokortin mukana lähetetyssä päätöksessä.

Pääomatulot ja veroprosentti

Alle 7 000 euron suuruiset pääomatulot on pääsääntöisesti otettu huomioon verokortin veroprosentissa. Tämän vuoksi veroprosenttisi saattaa olla suurempi, mutta pääomatuloista esim. vuokratuloista ei tule erillistä tilisiirtoa.

Vuoden 2019 veroperusteet

Vuoden 2019 veroprosentteja laskettaessa on otettu huomioon:

 • Valtion tuloveroasteikko 2019
 • sairaanhoitomaksu palkkatulosta 0,00% ja eläke- ja etuustulosta 1,44 % ja korotus 0,17 %
 • päivärahamaksu 0,00 %, jos palkka- ja työtulot ovat alle 14 282 euroa ja 1,54 %, jos tulot ovat 14 282 euroa tai enemmän.
 • Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2019
 • tulonhankkimisvähennys 750 euroa, enintään palkkatulon määrä
 • palkka- ja yrittäjätulosta tehtävä kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, enintään 3 570 euroa
 • palkka- ja yrittäjätulosta tehtävä työtulovähennys, enintään 1 630 euroa
 • matkakuluvähennys enintään 7 000 euroa 750 euron omavastuuosuuden ylittävältä osalta
 • asuntovelan ja tulonhankkimisvelan korot. Asuntovelan korosta 25 % on vähennyskelpoista.
 • ammattiyhdistys- ja työttömyyskassamaksut
 • vähennyskelpoiset vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
 • työntekijän eläkemaksun (6,75 % tai 8,25 %) ja työttömyysvakuutusmaksun (1,50 %) perusteella tehtävä vähennys (työnantaja perii maksun nettopalkasta ja vastaava määrä vähennetään verotuksessa)
 • yleisradiovero 2,5 %, jos tulot ovat 14 000 euroa tai enemmän
 • eläketulon lisävero 5,85 %, jos eläketulo ylittää 47 000 euroa
 • kunnallisverotuksen perusvähennys 3 305 euroa

Verokortin veroprosenttia voi muuttaa

Katso ohjeet uuden verokortin muuttamiseen

Ennakonpidätystiedot sähköisesti työnantajalle

Sinun ei tarvitse esittää verokorttia työnantajalle, jos työnantajasi on saanut työntekijän ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta.

Lisätietoa siitä kuinka työnantajan tulee informoida työntekijää verokorttiasioissa