Metsätalouden veroilmoitus

Metsätalouden veroilmoitus lähetetään verovuoden aikana metsää omistaneille henkilöille, verotusyhtymille ja kuolinpesille. Metsätalouden veroilmoitus täytyy antaa vain silloin, jos sinulla on metsätalouden tuloja tai menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja.

Metsätalouden veroilmoituksen aikataulu on muuttunut

Myös ne metsänomistajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia, antavat metsätalouden veroilmoituksen jatkossa helmikuun loppuun mennessä. Lisäksi maataloutta harjoittavien metsänomistajien palautuspäivä on muuttunut.

Veroilmoitusten määräpäivät 2019

  • Anna metsätalouden veroilmoitus (lomake 2C) viimeistään 28.2.2019
  • Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, anna kaikki tuloveroilmoitukset 2.4.2019
  • Jos olet rajoitetusti verovelvollinen (esim. asut ulkomailla), palauta metsätalouden veroilmoitus viimeistään 21.5.2019
  • Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 28.2.2019, jos verokautesi on kalenterivuosi.

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus.

Anna metsätalouden veroilmoitus OmaVerossa

Veroilmoituksen voi tehdä OmaVero-palvelussa. OmaVerossa voit antaa kaikki veroilmoitukset lukuun ottamatta kiinteistötietoja.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Veroilmoituksen voi antaa OmaVerossa tammikuun 2019 loppupuolelta alkaen.

Metsätalouden veroilmoituksen voit antaa myös

Veroilmoituksen mukana ei lähetetä enää painettua täyttöopasta tai palautuskuorta. Metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ovat vero.fi:ssä.

Muista antaa myös arvonlisäveroilmoitus

Metsätaloudenharjoittajan on annettava arvonlisäveroilmoitus, jos hänet on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäveroilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos sinulla ei ole verovuodelta ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokautesi on kalenterivuosi etkä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Jos verokautesi on kalenterivuosi, anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa arvonlisävero viimeistään 28.2.2019. Lue lisää metsänomistajan arvonlisäveroilmoituksesta.

Tarkista ja korjaa esitäytetty veroilmoitus

Saat myös esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi. Esitäytetyn veroilmoituksen aikataulu riippuu siitä, harjoitatko pelkkää metsätaloutta vai oletko myös maataloudenharjoittaja tai liikkeen- tai ammatinharjoittaja.

Saat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi maalis-huhtikuussa 2019. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa joko OmaVerossa tai veroilmoitukseen merkityillä lomakkeilla. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on joko 7.5., 14.5. tai 21.5.2019. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.

Saat esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistasi maaliskuussa 2019. Tarkista tiedot ja täydennä niitä tarvittaessa joko OmaVerossa tai veroilmoitukseen merkityillä lomakkeilla. Jos korjaat veroilmoitusta, määräpäivä on 2.4.2019. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.

Esitäytetyn veroilmoituksen ulkoasu ja tietojen korjaaminen on muuttunut. Myös veronpalautuksen maksupäivä ja jäännösveron eräpäivät muuttuvat. Lue lisää esitäytetystä veroilmoituksesta.

Korjaa tarvittaessa kiinteistötietoja 25.4.2019

Myös kiinteistötietojen ilmoittamisen aikataulu on muuttunut. Saat kiinteistöverotuspäätöksen maalis-huhtikuussa 2019. Tarkista tiedot ja tee korjaukset viimeistään 25.4.2019. Kiinteistötietoja ei voi vielä korjata OmaVerossa.

Korjaa kiinteistötietoja (vero.fi/kiinteistötiedot) 

Puolisoiden, yhtymien ja kuolinpesien veroilmoitus

Puolisoiden yhteinen metsätalouden veroilmoituslomake on lähetetty puolisoista sille, joka on rekisteröity alkutuottajana arvonlisäverovelvolliseksi. Jos kumpikaan puolisoista ei ole arvonlisäverovelvollinen tai molemmat puolisot ovat arvonlisäverovelvollisia, lomake on osoitettu sille puolisolle, joka omistaa enemmän kuin 50 % metsäomaisuudesta. Jos kumpikin puoliso omistaa tasan 50 %, lomake on osoitettu puolisoista vanhemmalle.

Toinen puolisoista voi omistaa metsänsä myös täysin yhteisestä metsätaloudesta erillisenä. Jos hän hallitsee näitä yksin omistamiaan metsiä pysyvästi itsenäisesti, hän voi antaa niistä erikseen oman veroilmoituksen. Veroilmoituslomakkeen yläreunaan on silloin merkittävä rasti kohtaan "Oma erillinen ilmoitus".

Jos puolisot ovat rajoitetusti verovelvollisia, he antavat kumpikin oman veroilmoituksensa yksin omistamistaan metsistä. Yhdessä omistamistaan metsistä he antavat veroilmoituksen verotusyhtymänä.

Palauta metsätalouden veroilmoitus 2.4.2019

Anna metsätalouden veroilmoitus, jos sinulla on metsätalouteen liittyviä tuloja tai menoja, metsävähennykseen tai varauksiin ilmoitettavia tietoja. Palauta metsätalouden veroilmoitus viimeistään 2.4.2019 yhdessä muiden tuloveroilmoitusten kanssa.

Ilmoita arvonlisäverotiedot verkossa

Ilmoita metsätalouteen liittyvät arvonlisäverot samalla ilmoituksella maatalouden ja elinkeinotoiminnan arvonlisäverojen kanssa oman verokautesi mukaan.

Palauta yhtymän metsätalouden veroilmoitus viimeistään 28.2.2018

Verotusyhtymä on kahden tai useamman henkilön yhdessä muodostama yhteenliittymä. Anna yhtymän puolesta yksi yhteinen metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus. Verotusyhtymässä tulot ja menot lasketaan yhtymäkohtaisesti ja tulot jaetaan verotettavaksi osakkaiden tuloina.

Huomaa, että lomake 36 (Yhtymäselvitys) on poistettu käytöstä. Verohallinto saa tiedon osakkaiden metsämaan omistusosuuksista suoraan kiinteistörekisteristä.

Ilmoita arvonlisäverotiedot verkossa

Jos yhtymä on arvonlisäverovelvollinen, arvonlisäveroilmoitus annetaan yhtymän nimissä. Kun verokausi on kalenterivuosi, arvonlisäveroilmoitus annetaan viimeistään 28.2.2019. Arvonlisävero pitää myös maksaa viimeistään 28.2.2019.

Pelkästään metsätaloutta harjoittavan metsäyhtymän ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos sillä ei ole ilmoitettavaa (esim. puun myyntejä tai vähennettäviä arvonlisäveroja). Edellytyksenä on, että verokausi on kalenterivuosi eikä metsäyhtymä harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesä täyttää vain yhden yhteisen metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen. Kuolinpesän osakkaat vastaavat veroilmoituksen antamisesta.

Palauta kuolinpesän metsätalouden veroilmoitus viimeistään 28.2.2019. Jos verokausi on kalenterivuosi, ilmoita ja maksa arvonlisävero 28.2.2019.

Näin kirjaudut verkkopalveluihin

Metsätalouden harjoittaja

Verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Jos haluat valtuuttaa asianhoitajan (esim. tilitoimiston) hoitamaan veroasioita puolestasi, sinun on annettava asianhoitajalle tarvittavat valtuudet osoitteessa suomi.fi/valtuudet. OmaVerossa asianhoitaja tarvitsee valtuuden "veroasioiden hoito".

Katso-valtuuksia voi käyttää vielä vuoden 2019 loppuun saakka. Jos käytät Katso-valtuuksia, sinun on annettava asianhoitajalle OmaVeroa varten rooli "henkilön ja yrittäjän OmaVero".

Kuolinpesä ja verotusyhtymä

Kuolinpesä ja verotusyhtymä tunnistautuvat verkkopalveluihin Katso-tunnisteella. Osakas ei voi antaa veroilmoitusta omilla tunnuksillaan.

Lue lisää valtuuksien laajuudesta ja niiden käytöstä eri verkkopalveluissa.

Muuta huomioitavaa metsänomistajalle

Ilmoita metsätalouden luovutusvoitot lomakkeella 9

Ilmoita metsäkiinteistön sekä metsätalouden koneiden ja laitteiden myynnit lomakkeella 9 (Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta). Ilmoita jokainen myynti erikseen. Lisätietoa metsätalouden luovutusvoitoista.

Mikä on verovuosi?

Verotus toimitetaan verovuodelta. Metsätalouden harjoittajan verovuosi on aina kalenterivuosi.

Metsätalouden harjoittajan verovuoden tulot ja menot määräytyvät niin sanotun kassaperiaatteen eli maksuhetken mukaan. Kassaperiaatteen mukaan tulot kuuluvat sille kalenterivuodelle, jolloin ne ovat olleet nostettavissa ja menot sille kalenterivuodelle, jonka aikana ne on maksettu.

Milloin verovuoden verotus päättyy?

Verotuksen päättymispäivä on jatkossa henkilökohtainen ja se näkyy verotuspäätöksessäsi. Verotus päättyy kesäkuun ja lokakuun välisenä aikana. Verotuksen päättymispäivä voi siirtyä, jos korjaat veroilmoitusta, puolisosi korjaa omaansa tai Verohallinto saa muualta verotukseesi vaikuttavaa tietoa.

Uuden metsänomistajan veroinfo 24.1.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan! 

Maatalousyrittäjän ja metsänomistajan veroinfo 

Katso tallenne 10.1. järjestetystä veroinfosta!