Sain alustavan verotuslaskelman esitäytetyn veroilmoituksen mukana. Täytyykö minun tehdä jotain?

Elinkeinonharjoittajat, maataloudenharjoittajat ja heidän puolisonsa saavat esitäytetyn veroilmoituksen mukana alustavan verotuslaskelman verotuspäätöksen sijaan. Tämä johtuu siitä, että Verohallinnolta puuttuu vielä osa sinun tai puolisosi verotustiedoista.

Tarkista veroilmoitus ja ilmoita puuttuvat tai korjattavat tiedot. Saat verotuspäätöksen, kun sinun ja puolisosi veroilmoitukset on käsitelty.

Mitä jos verotuslaskelmassa ei näy ansiotulovähennystä?

Jos viran puolesta laskettavissa vähennyksissä, kuten kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksessä ja valtioverotuksen työtulovähennyksessä, on puutteita, Verohallinto korjaa ne verotuspäätökseen automaattisesti.

Odota verotuspäätöstä, ennen kuin maksat

Alustavassa verotuslaskelmassa näkyy arvio veronpalautuksesta tai jäännösverosta veroilmoituksen muodostumishetkellä. Huomaa, että määrä voi muuttua.  Älä maksa jäännösveroja alustavan laskelman perusteella.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Näin ilmoitat paperilla

Lue lisää alustavasta verotuslaskelmasta